Schierstins: groene lezing op 22 maart


22 maart: Lezing over biodiversiteit in de eigen tuin: ‘Groen, Groener, Groenst’. Onze vice-voorzitter Jan Willem Zwart, in zijn hoedanigheid van Kruidhof-directeur, en Greetje Cnossen, van het Nordwin College, (20.00 uur) Een groene omgeving waarin verschillende soorten bloemen, planten, struiken en bomen zo zoveel mogelijk dieren een thuis bieden, dat is waar het bij biodiversiteit om gaat. Zo'n groene omgeving vol leven is natuurlijk goed voor plant en dier. En ook goed voor ons. Want groen verbindt. Hoe eenvoudig en leuk het is om de eigen omgeving tot een verbindende groene ruimte te maken, laten Jan Willem Zwart van de Kruidhof en Greetje Cnossen van het Nordwin College zien. Zij geven tijdens een inspirerende avond tal van voorbeelden en praktische tips om onze omgeving aantrekkelijker te maken.

De lezing van Jan Willem Zwart en Greetje Cnossen is een van de activiteiten van het project Tuinen Verbinden. Dat is een initiatief van Stichting Wrâldfrucht en Commissie Brommels! Samen met verschillende partners vragen zij aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit in particuliere tuinen, erven en openbaar groen. Door particulier en openbaar groen beter aan te laten sluiten bij het landschap, wordt de natuur in de eigen woonomgeving versterkt.

za. 23 mrt. t/m zo. 5 mei Expositie Rein Halbersma. ‘Noardeast Fryslân ferbylde yn inkt en ferve’

Dé man die in deze tijd het landschap van Noordoost-Fryslân vastlegt in inkt en verf is Rein Halbersma. Met verschillende technieken beeldt hij de kleistreek met zijn terpdorpen en boerderijen, de moerassige streken en de parken rond states uit. Zijn werk is van zaterdag 23 maart t/m zondag 5 mei te bezichtigen in de Schierstins in Feanwâlden. Zelf is de beeldend kunstenaar uit Kollum op een aantal zaterdag- en zondagen aanwezig: za. 23 maart, zondag 31 maart, zaterdag 6 april, tijdens het Museumweekend van zaterdag 13 en zondag 14 april, zondag 28 april en zaterdag 4 mei. Rein Halbersma (1949) is momenteel vooral bekend van de tekeningen en schilderijen die in het Nieuwsblad Noordoost-Friesland verschijnen. Zijn kunstwerken spreken de mensen aan door zijn herkenbaarheid en de trefzeker, snel neergezette landschappen. Eerder oogstte hij waardering om zijn schilderijen van koeien en paarden.

za. 30 mrt. 20.00 u. Concert Rose-île kwartet Franse, Spaanstalige, Jiddische en Duitse liedjes (zang, gitaar, accordeon, klarinet)

Concert met zang, accordeon, gitaar, klarinet. Het Rose-Île kwartet uit Arnhem brengt het publiek naar warme, zuidelijke streken. (20.00 uur) De vier brengen onder andere tango's, rumba's, walsen en luisterliedjes in het Frans, Duits, Jiddisch en liederen uit Zuid-Amerika.

za. 13, zo. 14 april 13.30-17.00 u. Museumweekend met rondleidingen tuin/gebouw; lage entreeprijs; gratis rondleiding

za. 20 april 20.00 u. Concert Trio Les Amis muziek uit zuidelijke streken (accordeon, gitaar, mandoline)

vr. 3 mei 16.00 u. 3 mei–lezing: Nazi-jager Jack Kooistra ‘De Friese Wiesenthal’

za. 11 mei 20.00 u. Concert Paddy’s Day Off Ierse en Schotse folk (zang, banjo, contrabas, gitaar, low-whistle, mandoline)

zo. 12 mei t/m zo. 30 juni Expositie ‘Verbinding’ Heine Noordstra - etsen Hennie Broers - sieraden

za. 8 juni 11.00-17.00 u. Dag v.d. Friese amateurarcheologie: ‘Buitenlandse vondsten in Friese bodem’

za. 6 juli t/m zo. 8 sept. Expositie ‘Jan Frearks v.d. Bij op aventoer mei foarm en kleur’

za. 10 aug. start: 10.00-13.00 u.; sluiting 17.00 u. Fietstocht ‘Resten van de Gouden Eeuw’ ca. 40 km.

za. 17 aug. Jaarlijkse Theun de Vries boekenmarkt (10.00 - 17.00 uur)