Schierstins: vanaf 9 november tentoonstelling Johannes Bosgra


Tot 5 januari is de tentoonstelling Bomen van Bosgra met fotografische werken van Johannes Bosgra (Hurdegaryp, 1979) te zien. In deze tentoonstelling reflecteert hij op zijn familiegeschiedenis en zijn jeugd, met fotografische werken van bomen die door zijn voorouders sinds 1700 zijn gekweekt in Burgum. Zo ook een boom (1883) die nu nog bij de Schierstins staat. Bosgra’s werk bestaat uit verstilde landschappen, vaak op de scheidslijn tussen figuratie en abstractie. In zijn werk verkent hij de verbanden tussen hedendaagse klassieke muziek en beeldende kunst. Op de foto beuken, zwarte beuken en eiken van Staniastate, gekweekt door Tiete Bosgra (1794 - 1875). Het betreft een foto uit een reeks.