In het park van Schatzenbirg. Foto pn.

Tuinen en parken Toegankelijk voor publiek

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds het complex: het geheel van gebouw en omringend groen. 

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds het complex: het geheel van gebouw en omringend groen.

De volgende staten hebben een omringend park, dat onder voorwaarden (soms zéér beperkende voorwaarden!) toegankelijk is.

Dekemastate, Fogelsanghstate (niet in de broedtijd), Harinxmastate (omringend bos), Heremastate (Joure), De Klinze, Lyndenstein (overtuin), Lyklamahuis (overtuin), Martenastate, Oranjestein (zondagmiddag, enkele maanden), Oranjewoud (overtuin), Princessehof (Prinsentuin), Schatzenburg (eenmaal per jaar), Staniastate, Vijversburg.

In Kollum is een park gelegen waarvan het bijbehorende huis nooit gerealiseerd is: het Witwaterbos, aan de westkant van de Adje Lambertszlaan. Grietman Martinus van Scheltinga (1744 - 1820) liet het aanleggen met de bedoeling er een groot huis bij te laten bouwen. Dit is er echter nooit van gekomen.

Een bijzonder park heeft Vijversburg: naast het historische park achter de villa, is een groot terrein ingericht overeenkomstig de visie van enkele hedendaagse landschapskunstenaars en tuinontwerpers (entreegeld; 'vrienden' hebben een voordelige pas).

Grote tuinen vinden we bij: Epemastate, Glinstrastate, Haersmastate, Harstastate, Heringastate (Poptaslot), Jongemastate (= tuin), Klein Jagtlust, It Lytse Slot, Rinsmastate, Roptastate (niet toegankelijk), Schierstins, Sjuxmastate (niet toegankelijk), Voormeer (niet toegankelijk). Aparte vermelding verdienen de tuin van Museum Martena (stinzenflora) en de Philippusfenne (stinzenflora, begeleide bezichtiging in maart en april).


Afbeeldingen