Website Aafke Holman

 

Oostenburg: Aafke Holman in Kollumer museum


Het Kollumer Museum in het huis Oostenburg is weer geopend Naast de vaste collectie worden schilderijen getoond van Aafke Holman, die twee jaar geleden overleed. Open op woensdag t/m zaterdag van 14.00u tot 17.00u.

OKS brengt deel wapenservies Eyso de Wendt terug naar huis
(vrij naar tekst OKS)

OKS brengt deel wapenservies Eyso de Wendt terug naar huis
De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft onlangs twee zeldzame borden verworven uit het wapenservies van Eyso de Wendt. Ze worden in bruikleen gegeven aan het Kollumer Museum, dat gevestigd is in het huis Oostenburg, dat voor De Wendt werd gebouwd.

De twee porseleinen mazarins (uitlekborden) waren onderdeel van een servies dat rond 1750 werd gemaakt in China. De stukken zijn beschilderd met het familiewapen van De Wendt. Zonder twijfel is dit een groot servies geweest, maar slechts enkele stukken zijn bewaard gebleven, waarmee de zeldzaamheid wordt benadrukt.
De OKS heeft zelf een bord in haar collectie, terwijl ook het Rijksmuseum enkele stukken bezit waarop het wapen van De Wendt is afgebeeld.

Het servies werd in China besteld door Eyso de Wendt (1718-1780). Deze werd geboren in Kollum en maakte fortuin in de Oost, onder meer dankzij zijn betrokkenheid bij de handel tussen China en Indië. Terug in Kollum liet hij in 1773 het huis Oostenburg bouwen.

meer informatie »