Lycklamahûs en -park

 

Beetsterzwaag: buitententoonstelling


In de Overtuin van het Lycklamahûs laten priëlen afbeeldingen van het veelzijdige werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) zien en speciaal haar relatie met Beetsterzwaag. Deze bijzondere (gratis te bezoeken) buitententoonstelling in de overtuin van het Lycklamahuis (Gemeentehuis), is verlengd. tot en met 23 oktober, de laatste dag dat u deze unieke verzameling van Oostings werk kunt bekijken. De in de overtuin opgestelde priëlen vertellen het levensverhaal van Jeanne, met afbeeldingen van haar werk. Als kind logeerde Jeanne in de zomer op landgoed Lauswolt, bij haar grootvader, Rijnhard baron Van Harinxma thoe Slooten. Veelzijdig kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) was veelzijdig; ze is bekend geworden als aquarellist, beeldhouwer, etser, graficus, lithografe, illustrator, glasschilder, kunstschilder, tekenaar en boekbandontwerper. In de expositie komt de relatie met Beetsterzwaag meermalen naar voren.

meer informatie »