Foto: Foto Denise Kroonenberg

Heephuis Niet toegankelijk voor publiek

19e-eeuws patriciërshuis (1832) te Marrum

Een monumentaal pand in Marrum dateert van 1832, toen grietman en notaris Jan Albarda het liet bouwen. Het pand staat nu bekend als het Heephuis en het pad ernaast, waarlangs men van de voor- naar de achterkant of omgekeerd kan komen, is vernoemd naar Louise Heep. Zij was een nazaat van de notaris K.S. Heep, die het in 1866 van Albarda kocht. Louise Heep was ongehuwd en schonk het pand aan de gemeente, die er ouderen en minvermogenden een onderkomen gaf.

Het pand had aan beide zijden een fraaie gevel. De tuin is geleidelijk verdwenen, het laatste deel nog in 2019 (zie foto uit 2017). Aangenomen mag worden dat de tuin in de 19e eeuw niet alleen tot aan de Lage Herenweg reikte, maar aan de overkant doorliep, waar nu de Coop is. Het terrein aan die kant werd namelijk door de Marrumers nog lang aangeduid als de ‘Engelse tuin’. Bij de overdracht aan notaris Heep in 1866 is al sprake van een ‘plaisiertuin’. Het moet wel een tuin in landschapsstijl zijn geweest. (bron: Herma M. van den Berg).

Het huis is in 2018, na jaren van leegstand, aangekocht door een bedrijf dat er zes appartementen in heeft gemaakt. Bij de verbouwing is de tuin versteend met behoud van één monumentale boom. (pn)


Afbeeldingen