Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Keimpemastins Niet toegankelijk voor publiek

Gerestaureerd woonhuis, het oudste van Leeuwarden: stins uit begin 14e eeuw, lange tijd als pastorie functionerend

Het huis is al in het begin van de 14e eeuw gebouwd en daarmee het oudste huis van Leeuwarden. Het zal oorspronkelijik aan de adellijke familie Van Keimpema hebben toebehoord, maar al vroeg werd het tot pastorie van de ertegenover staande Mariakerk, die in 1758 is afgebroken. Mede als gevolg van de reformatie heeft het huis sindsdien nog vele en diverse functies gehad: Latijnse school, predikantswoning, armenschool, woonhuis, pakhuis en opnieuw woonhuis. Het heeft ooit een flinke tuin gehad. In de tijd dat het als pakhuis fungeerde, heeft het ook in veel slechtere staat verkeerd dan nu.

In de loop der eeuwen heeft het ook verschillende gedaanten gekend. In 1980 is het gerestaureerd waarbij het een vroeger uiterlijk heeft gekregen. Op de stadsplattegrond van Sems (1603) staat op deze plaats een aanzienlijk groter huis. (pn, met dank aan stinseninfriesland.nl)


Afbeeldingen