Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 afgebroken is.

Huis Van Eysinga

Laat 18e-eeuws woonhuis op ouder souterrain. Museumhuis.

Harstastate

State met grote tuin en bijgebouwen, van vóór 1511. In de 18e eeuw een groot adellijk huis. B&B in ...

Staniastate

19e-eeuws landhuis, voortzetting van 16e-eeuwse state. Groot park (Roodbaard). Brasserie, B&B.

Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

Academie van Franeker: Waarheid en feiten

De Academie van Franeker is begonnen met een collegereeks in de Botniastins, onder de titel Waarheid en feiten. 

7 december: prof.dr. Ronald van Raak

14 december: Jesse David Marinus

11 januari 2023, prof.dr.ir. Jacob Fokkema:

Lees verder
Rechtenvrije foto Schierstins

De Schierstins: weekendopenstelling; 11 dec. klarinetconcert

Vanwege de zeer sterk gestegen energielasten is de Schierstins genoodzaakt in het winterseizoen alleen nog in het weekend open te zijn, met uitzondering van de Kerst- en de krokusvakantie. 

11 dec., 15.30 uur: Jannie Reijenga en Luc Feikens (beiden op klarinet) brengen werken van Bach, Krommer en Mozart

Vanaf 18 december exposeert de 81-jarige Leeuwarder schilderes Ellen Sikma Roorda, een vrouw die haar gehele leven "tussen verf en penselen" heeft doorgebracht. 

Het Fries Museum heeft bij de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur (t.m. 7 mei 2023) een vijftal "luisterwandelingen" geïntroduceerd. Een ervan begint bij de Schierstins. Men kan op elk moment starten bij de poort, mits in het bezit van een QR-code. Het FM wijst erop dat de beleving completer is tijdens de openingstijden van de stins.

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer