Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en toen ook min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Martenastate

Landschapspark, toegankelijk voor publiek, met stinzenflora; hoorde bij 15e-eeuwse state; nu gebouw uit 1899.

Jongemastate

Poort (1603) van voormalige state, met park (stinzenflora) waarin de contouren van de state.

Lauswolt

19e-eeuws landgoed, sterk uitgebreid vanwege hotelfunctie; park werd golfbaan.

Martenastate Koarnjum: plannen met Martenazathe

Aan de Martenazathe, de boerderij naast het park, is al heel veel gedaan. Het perceel ernaast heeft als bestemming bloemenweide, met veel inheemse planten en een grote biodiversiteit. In het gebouw komen vier huurappartementen en een educatie- en informatiecentrum. 

De stichting Martenastate heeft een bijdrage van 15.000 euro ontvangen uit het Prins Bernhardcultuurfonds, voor de restauratie en de educatieve inrichting van het koetshuis. Het gaat hier om het uit 1863 daterende koets- of wagenhuis dat de architect H.R. Stoett ontwierp. 

 

Lees verder

Verschenen: dr. Rita Radetzky, Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782 - 1851) en de landschapsstijl

De publiekseditie van Rita Radetzky's proefschrift over tuinarchitect Roodbaard is verschenen bij uitgeverij Noordboek. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel.

Bij onze stichting te bestellen: 2e druk van  Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland door R. Radetzky. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in de Schierstins, het Huis Van Eysinga en diverse andere gebouwen.

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer