Vijversburg

19e-eeuws neo-classicistisch landhuis met groot park en artistiek ingevuld terrein. Bezoekbaar.

Lunia

19e-eeuws landhuis, nu hotel-restaurant.

Martenastate

Landschapspark, toegankelijk voor publiek, met stinzenflora; hoorde bij 15e-eeuwse state; nu gebouw uit 1899.

Leeuwarder Courant, 4 mrt 2021

Promotie mw. dr. Rita Radetzky

Op donderdag 4 maart 2021 vond de promotie plaats van ons bestuurslid Rita Radetzky. In het Academiegebouw te Groningen was geen publiek aanwezig en er waren zelfs geen paranymfen om de promovenda bij te staan. 

Lees verder

Boek Stinzen en staten, 2e herziene druk

Bij onze stichting te bestellen: 2e druk van  Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland door R. Radetzky. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in de Schierstins, het Huis Van Eysinga en diverse andere gebouwen.

Lees verder
Bijlage bij VPRO-gids 2020:16

Oranjewoud Festival

Het Oranjewoud Festival 2021 is verplaatst naar donderdag 19 t/ot en met zondag 22 augustus, uiteraard omdat daarmee de kans op afgelasting vanwege corona kleiner wordt. 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer