Princessehof

Paleis plus stadsstins, plus geboortehuis Escher, tezamen Nationaal Keramiekmuseum

Oenemastate

In oorsprong 16e-eeuwse state, met 19e-eeuwse neo-renaissance gevel. Beschilderd plafond. Grandcafé.

Huis Van Eysinga

Laat 18e-eeuws woonhuis op ouder souterrain. Museumhuis.

Lunia

19e-eeuws landhuis, nu hotel-restaurant.

Schierstins

Unieke torenstins (ca. 1300), in de loop van de tijd uitgebreid. Cultureel centrum met permanente tentoonstelling. Naamgever van de stinzenflora.

1 juni: heropeningen

Diverse toegankelijke staten, stinzen en buitenplaatsen kondigen aan dat zij op of na 1 juni weer opengaan. Wel is dit steeds gebonden aan voorwaarden en voorbehouden.

Lees verder
Vijversburg: vanuit het westen Foto Peter Nieuwenhuijsen.

Vijversburg: 30 hectare toegankelijk

Park Vijversburg is open. Een kaartje kost voor iedereen € 2,50. Maar let op de tarieven voor wie een jaarkaart koopt ("vriend wordt"). . 

De theesalon (normaal zondag vanaf 11 uur) met terras zal vanaf 1 juni op zondag geopend zijn. Althans, dit wordt 'getracht'. 

Lees verder
Park achter Staniaistate. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Noord

Een luchtje scheppen mag, mits niet in een groep(je) en mits het niet te druk wordt. De staten en stinzen bieden ruimte voor een ommetje. Vijversburg (Tytsjerk) (zie elders op deze pagina), Staniastate (Oentsjerk), Martenastate (Koarnjum). Dekema State (Jelsum), tuin Museum Martena (Franeker). De tuin van het Poptaslot, Marsum is soms open, maar de omgeving is daar sowieso geschikt voor een ommentje. Hetzelfde geldt voor de Schierstins (Feanwâlden), waar u omheen kunt lopen, net als om Rinsmastate (Driezum).

Lees verder
Beelden achter Lycklamahûs. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid

Een luchtje scheppen mag, mits niet in een groep en mits het niet te druk wordt. De staten en stinzen bieden ruimte voor een ommetje. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, in de overtuin van Lyndenstein en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt.  Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de overtuin van het huis Oranjewoud,  maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook , het groen rond Epemastate (Ysbrechtum). 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer