Schierstins

Unieke torenstins (ca. 1300), in de loop van de tijd uitgebreid. Cultureel centrum met permanente tentoonstelling. Naamgever van de stinzenflora.

Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Jongemastate

Poort (1603) van voormalige state, met park (stinzenflora) waarin de contouren van de state.

Fogelsangh State

17e-eeuwse state met museaal interieur en groot park (bos). Te bezichtigen.

Opening Botniastins, kort college Rolf Bremmer

Klein Botnia: laatste college in de reeks "Ná Corona"; daarna quiz

De Academie van Franeker heeft i.v.m. de coronamaatregelen de colleges weer moeten verplaatsen naar het youtube-kanaal van de academie.

Als slot van een reeks colleges waarin vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar hoe de wereld er na corona uit gaat zien, volgt op 21 oktober nummer 4: "Na Corona: De crisis vanuit economisch perspectief"

Op 22 oktober: de thuistapquiz.

 

Lees verder
Keramiek in tuin, Klara Kristalova

Princessehof: Human after all

Human after all is de nieuwe, grote tentoonstelling, die een jaar zal blijven (foto)

Boven is een expositie ingericht van (meest recent) werk van Babs Haenen. Deze gerenommeerde keramiste (Amsterdam, 1948) ontvangt dit jaar de Van Achterberghprijs. Ter gelegenheid van deze onderscheiding toont het Princessehof tot en met 3 januari 2021 een selectie van haar werken (foto).Keramiekworkshops op 18 oktober en 1 november

 

 

Lees verder

Boek Stinzen en staten: tweede herziene druk

De tweede druk van ons boek Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland is verschenen. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in het Huis Van Eysinga, dat op 12 september (Monumentendag) geopend is. 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer