Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 is afgebroken.

Stadhouderlijk hof

Van 1587 tot 1747 residentie van de stadhouders, in 1709 tot één geheel verbouwd en in 1880 nogmaals gewijzigd. Binnen ...

Lunia

19e-eeuws landhuis, nu hotel-restaurant.

Princessehof

Paleis plus stadsstins, plus geboortehuis Escher, tezamen Nationaal Keramiekmuseum

Fogelsangh State

17e-eeuwse state met museaal interieur en groot park (bos). Te bezichtigen.

Holwortel bij MArtenastate, 1 april 2020. Foto Anoesjka Duinstra

Luchtje scheppen bij staten en stinzen: Fryslân Noord

Een luchtje scheppen mag, mits niet in een groep(je) en mits het niet te druk wordt. De staten en stinzen bieden ruimte voor een ommetje. Vijversburg (Tytsjerk), Staniastate (Oentsjerk), Martenastate (Koarnjum). Dekema State (Jelsum), Philippusfenne (Kollum), tuin Museum Martena (Franeker). Tuin Poptaslot, Marsum (soms open). Schierstins (Feanwâlden), Rinsmastate (Driezum).

Lees verder
Beelden achter Lycklamahûs. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Luchtje scheppen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid

Een luchtje scheppen mag, mits niet in een groep en mits het niet te druk wordt. De staten en stinzen bieden ruimte voor een ommetje. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt.  Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de Overtuin,  maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook , het groen rond Epemastate (Ysbrechtum). 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer