Fogelsangh State

17e-eeuwse state met museaal interieur en groot park (bos). Te bezichtigen.

Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en toen ook min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Camminghastins

Voortzetting van twee huizen uit de 15e, resp. 16e eeuw, nu o.a. bakkerij/konditorei.

Jongemastate

Poort (1603) van voormalige state, met park (stinzenflora) waarin de contouren van de state.

Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 afgebroken is.

Nieuwe datum Contactavond Staten en Stinzen

De datum van de contactavond van de stichting Staten en Stinzen is gewijzigd. Al maanden geleden werd aangekondigd dat het 29 november zou worden, maar helaas heeft het bestuur dit moeten veranderen. De nieuwe datum is 31 januari 2024. De gastspreker blijft dr. Johan de Haan. Een voorlopige, globale samenvatting vindt u als u Lees verder aanklikt. 

De contactavond is voor genodigden, onder wie de donateurs. Iedereen kan donateur worden. (Aanmeldformulier rechts. Smartphone: scrollen op deze pagina.)

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer