Heringastate (Poptaslot)

Oorspronkelijk 15e-eeuwse state, sinds 1712 beheerd in de toenmalige staat. 17e-eeuwse poort. Omgracht en met tuin. Te bezichtigen.

Heremastate Joure

Voormalige state. Het park is er nog en één zaal.

Dekema State

In oorsprong 15e-eeuwse state met museale inrichting en zeer fraaie tuinen. Te bezichtigen.

Martenastate

Landschapspark, toegankelijk voor publiek, met stinzenflora; hoorde bij 15e-eeuwse state; nu gebouw uit 1899.

Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

Academie van Franeker: Waarheid en feiten

De Academie van Franeker is begonnen met een collegereeks in de Botniastins, onder de titel Waarheid en feiten. 

25 januari 2023, 20.00 uur, Stefan Sleeuw

8 februari 2023: Pieter Duijff, Wannear is in plaknamme Frysk? 

15 februari 2023: Jouke Velstra

Lees verder

Princessehof: Feest! en Handle with Care

De huidige tentoonstellingen: Feest! en Handle with Care

In verband met Feest! is er een collegereeks van de Museum Jeugduniversiteit: vier colleges op zondagmiddag. Zie de website van het museum. Ook op zondagmiddagen (5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus): Feest!-rondleidingen. 

 

Lees verder
Pleintje achter. Foto pn

Museum Martena: Joost Vandebrug

Museum Martena is open van 11 tot 17 uur. Tot 1 april is het museum niet open op maandag. 

Deze winter is het nieuwe werk van fotograaf en filmmaker Joost Vandebrug in Museum Martena te zien. 'Alles stroomt' is het motto waaronder Joost Vandebrug (Franeker, Antwerpen) de afgelopen periode zijn kunstwerken heeft gemaakt.

Lees verder
Rechtenvrije foto Schierstins

De Schierstins: expositie Mienskip

Vanwege de zeer sterk gestegen energielasten is de Schierstins genoodzaakt in het winterseizoen alleen nog in het weekend open te zijn, met uitzondering van de Kerst- en de krokusvakantie. 

De nieuwe expositie (21 januari t.m. 5 maart) is van schildersclub Mienskip uit Feanwâlden en Henk Stapert.

Het Fries Museum heeft bij de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur (t.m. 7 mei 2023) een vijftal "luisterwandelingen" geïntroduceerd. Een ervan begint bij de Schierstins. Men kan op elk moment starten bij de poort, mits in het bezit van een QR-code. Het FM wijst erop dat de beleving completer is tijdens de openingstijden van de stins.

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer