Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 is afgebroken.

Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Dekema State

In oorsprong 15e-eeuwse state met museale inrichting en fraaie tuinen. Te bezichtigen.

Fogelsangh State

17e-eeuwse state met museaal interieur en groot park (bos). Te bezichtigen.

Camminghastins

Voortzetting van twee 15e-à 16e-eeuwse huizen, nu o.a. bakkerij/konditorei.

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer