Fogelsangh State

17e-eeuwse state met museaal interieur en groot park (bos). Te bezichtigen.

Huis Van Eysinga

Laat 18e-eeuws woonhuis op ouder souterrain. Museumhuis.

Tuinen en parken

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds ...

Oostenburg

Oorspronkelijk 18e-eeuwse buitenplaats, in 1837 afgebroken en toen ook min of meer herbouwd. Kollumer Museum 'Mr Andreae'

Dag van het kasteel 2024

De dag van het Kasteel is in 2024 het hele Pinksterweekend van 17 t/m 20 mei, met als thema Aan tafel. In Fryslân nemen in elk geval deel: Dekemastate, Museum Martena, Fogelsanghstate, Harstastate, Huis Van Eysinga. (Afbeelding: damasten tafellaken, 17e eeuw, Dekemastate). 

Lees verder
Kweeperentaart. Foto Jan Edwin Geertsma (fragment)

Museum Martena. Feestelijkheden op Tweede Pinksterdag

Vanaf 18 mei zijn alle zalen weer geopend voor het publiek, inclusief de nieuwe tentoonstelling Buitenbeentjes op zolder, de Kermis van Kooistra en de schilderijenzaal. 

De kweeperentaart is tweede geworden in de wedstrijd om het beste kasteelrecept. De prijs bedraagt € 5000,00. 

CP Berbée: Onder Vrouwen. blijft tot en met 25 mei. 

Tweede Pinksterdag (20 mei): een levendige dag ter gelegenheid van de afronding van de herinrichting. Lees verder.

Museum Martena is open van 11 tot 17 uur, ook weer op maandag. 

 

 

Lees verder

Botniastins: 22 mei beeldvertelling

Deze zomer is de Botniastins op de meeste woensdagen en zaterdagen geopend. Lees verder voor de precieze data. 

Rûzje Wyn – beeldvertelling Ester Eva Damen en Tsead Bruinja. Woensdag 22 mei, 20 uur 

 

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer