Sytzamahuis

Statig landhuis uit 1809, direct tegenover de kerk. Nu Grand Café.

Martenastate

Landschapspark, toegankelijk voor publiek, met stinzenflora; hoorde bij 15e-eeuwse state; nu gebouw uit 1899.

Heremastate Joure

Voormalige state. Het park is er nog en één zaal.

Stadhouderlijk hof

Van 1587 tot 1747 residentie van de stadhouders, in 1709 tot één geheel verbouwd en in 1880 nogmaals gewijzigd. Binnen ...

Foto Vereniging Natuurfotografen Friesland

De Schierstins: fototentoonstelling; concert op 24 september

Nieuwe expositie: ´Kwetsbare Natuur´. Foto´s van de Vereniging Natuurfotografen Friesland, met gedichten van Monique Buising. 

24 sept, 20 uur.: concert Inge and Friends, Legends of Jazz
7 okt, Theun de Vrieslezing door Sander Terphuis: Vrijheid of verzet?
9 okt.: concert Roon Staal

Het Fries Museum heeft bij de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur (t.m. 7 mei 2023) een vijftal "luisterwandelingen" geïntroduceerd. Een ervan begint bij de Schierstins. Men kan op elk moment starten bij de poort, mits in het bezit van een QR-code. Het FM wijst erop dat de beleving completer is tijdens de openingstijden van de stins.

 

Lees verder
Pleintje achter. Foto pn

Museum Martena: Weekend van de wetenschap

Museum Martena doet ook mee aan het Weekend van de wetenschap, en wel op 1 oktober. Zie ook: Academie van Franeker. 

Museum Martena is de hele week open, ook op maandag, van 11 tot 17 uur. De maandag-openstelling vervalt in november. 

De tentoonstelling boven heet Kibboets op de klei, en is er tot 13 november. Van 1934 tot 1942 was er namelijk een kibboets in Franeker

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer