Oenemastate

In oorsprong 16e-eeuwse state, met 19e-eeuwse neo-renaissance gevel. Beschilderd plafond (17e eeuw). Hotel en Grandcafé.

Jongemastate

Poort (1603) van voormalige state, met park (stinzenflora) waarin de contouren van de state.

Sytzamahuis

Statig landhuis uit 1809, direct tegenover de kerk. Nu Grand Café.

Tuinen en parken

Veel staten (en ook de Schierstins) worden omringd door een park of tuin. Van cultureel en historisch belang is steeds ...

Uniastate

Fraaie poort uit 1616 en stalen reconstructie (‘luchtspiegeling’) van de state, die in 1756 afgebroken is.

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer