Vijversburg

19e-eeuws neo-classicistisch landhuis met groot park en artistiek ingevuld terrein. Bezoekbaar.

Lauswolt

19e-eeuws landgoed, sterk uitgebreid vanwege hotelfunctie; park werd golfbaan.

Oenemastate

In oorsprong 16e-eeuwse state, met 19e-eeuwse neo-renaissance gevel. Beschilderd plafond (17e eeuw). Hotel en Grandcafé.

Dekema State

In oorsprong 15e-eeuwse state met museale inrichting en zeer fraaie tuinen. Te bezichtigen.

Camminghastins

Voortzetting van twee huizen uit de 15e, resp. 16e eeuw, nu o.a. bakkerij/konditorei.

Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

Academie van Franeker: 6 juli prof. dr. Edwin Bakker

wo. 6 juli: prof. dr. Edwin Bakker, Terrorisme en politiek-gerelateerd geweld. Welke dreiging kunnen we morgen verwachten?

Tijdens de Academische Dagen wordt op zaterdag 9 juli de Academie van Franeker voor één dag een heuse ‘Biergarten’. Die dag komt ook: prof. dr. Herman Pleij,  (13 uur, € 10,00). Omdat er meer publiek wordt verwacht, spreekt deze in de Martinikerk. 

En ook: het programma van de Simmerjûncolleges

Lees verder

Word ook donateur

De stichting is afhankelijk van incidentele subsidies en giften. U kunt donateur worden (à min. € 15,00 p.j.) door u aan te melden voor de nieuwsbrief en daarbij te kiezen voor ‘ik word ook donateur’.

Aanmelden


Over onze stichting

De stichting Staten en Stinzen wil bekendheid geven aan de staten en de stins, maar ook aan hun opvolgers in latere eeuwen, de buitenplaatsen met het omringende groen. Deze website zal onder meer duidelijk maken dat deze gebouwen heden ten dage zeer diverse doelen dienen. Voor zover ze een publieke functie hebben, zal hier aandacht worden geschonken aan openingstijden en speciale gebeurtenissen.

Lees meer