Andringastate Lemmer.
Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Relicten van staten Beperkt toegankelijk voor publiek

Ook van vroegere staten (bijna 200) zijn hier en daar overblijfselen aanwijsbaar. Het vaakst een gemarkeerd stuk land, een voormalige gracht. Soms iets tastbaarders. 

Ook van vroegere staten (bijna 200) zijn hier en daar overblijfselen aanwijsbaar. Het vaakst een gemarkeerd stuk land, een voormalige gracht. Soms iets tastbaarders.

Bovenstaande foto toont wat er geworden is van de Andringastate in Lemmer.

De kleinere foto's:

1. een boerderij in Sondel, met grote stenen getooid die uit de voorganger van de boerderij stammen: het 17e-eeuwse buiten Beuckenswijk in Sondel.

2. het gehele front van de Doumastate in Langweer werd hergebruikt. Het pand waar het naartoe is gebracht, was jarenlang een café, nu een woonhuis te Spannenburg.

3. de bekende Slotplaats (eigenlijk Slotpleats, dus 'slotboerderij') te Bakkeveen. Dit was een bijgebouw bij het slot Blauwhuis van de familie Van Aylva, afgebroken in 1838. Het huis Slotplaats stamt oorspronkelijk uit 1818, maar is in 1922 verbouwd tot wat het nu is. Het landgoed Slotplaats is, inclusief het huis, eigendom van Natuurmonumenten, dat ook het 'sterrenbos' van J.H.Knoop, achter het huis, heeft hersteld. De Franse tuin vóór het huis zou op de plaats van het oude slot gelegen zijn.

4. Het tuinhuis van de vroegere Heemsttrastate in Oentsjerk.

5. Het nauwelijks herkenbare tuinhuis van de vroegere Kingmastate in Zweins.ie ook replica's.)


Afbeeldingen