Academie van Franeker: woensdagavondcolleges


17 april prof.dr. Stynke Casteleijn, Nieuwe inzichten en behandelingen in de GGz. Effectieve behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) zijn vaak een combinatie van medicatie en psychosociale interventies. Sommige behandelingen waren tot voor kort niet denkbaar en nu wel. Ook zijn er op medicatiegebied veel nieuwe ontwikkelingen naar een meer ‘passende dosering’ per persoon. In de huidige zorg is er steeds meer aandacht voor herstelgerichte interventies, zingeving, leefstijl, virtual reality, ervaringsdeskundigheid en sekseverschillen. Stynke Castelein geeft in haar college een overzicht

24 april: Arend Hazekamp,Het vrije socialisme in Franeker. Het vrije socialisme is een belangrijke sociale beweging geweest in onder meer Franeker. Met behulp van het weekblad De Arbeider verspreidde en propageerde deze beweging het vrije, niet partijpolitiek gebonden, socialisme bijna vijftig jaar tot in de kleinste gehuchten in de drie noordelijke provincies. Uiteindelijk overvleugelden de sociaaldemocratie en het communisme het vrije socialisme. De beweging van de vrije socialisten was authentiek en op tal van terreinen maatschappelijk zeer actief. Onder haar aanhang telde zij tal van bijzondere en getalenteerde persoonlijkheden. Veel van de opvattingen die zij verkondigden, zijn verrassend actueel. In zijn publiekscollege gaat Arend Hazekamp in op Franeker, waar het vrije socialisme sterk was vertegenwoordigd. Drs. Arend Hazekamp publiceerde in 2023 het boek Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe (1890-1940).

Vanaf 27 april is de Botniastins op de meeste woensdagen en zaterdagen geopend. De data zijn: 27 april, 1, 4 en 8 mei, 9, 22, 26 en 29 juni, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 en 31 juli, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 en 31 augstus, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 en 28 september.

meer informatie »