Botniastins met links torentje MArtenastins en rechts stukje Camminghastins

 

Academie van Franeker: 6 juli prof. dr. Edwin Bakker


wo. 6 juli: prof. dr. Edwin Bakker, Terrorisme en politiek-gerelateerd geweld. Welke dreiging kunnen we morgen verwachten?

Terrorisme en politiek gewelddadig activisme zijn constant in verandering. Het dreigingsbeeld van een paar jaar geleden is nogal anders dan datvan vandaag. Tussen de aanslagen op ‘9/11’ en de opkomst van IS en het kalifaat was jihadismede grootste dreiging.Tegenwoordig lijken we in Nederland geconfronteerd met een meer diffuse dreiging. We werden de afgelopen tijd geconfronteerd met gewelddadige demonstraties tegen het Covidbeleid, aanslagen op journalisten, politici en GGD-locaties die beveiligd moeten worden, terugkerende jihadisten, en de opkomst van nieuwe rechts-extremistisch groeperingen. Hoe ziet de dreiging er anno 2022 uit en wat kunnen we de komende jaren verwachten? Moeten we ons grote zorgen maken?
Hoogleraar Edwin Bakker (Terrorisme-studies, Universiteit Leiden) analyseert de ontwikkelingen aan de hand van het terrorismebeeld rond 2008, dat rond 2017 en het huidige beeld.

Tijdens de Academische Dagen (8 - 10 juli) wordt op zaterdag 9 juli de Academie van Franeker voor één dag een heuse ‘Biergarten’. Die dag komt ook: prof. dr. Herman Pleij, (13 uur, € 10,00). Omdat er meer publiek wordt verwacht, spreekt deze in de Martinikerk. De lezing van Herman Pleij woirdt gevolgd door mini-colleges van architect Nynke-Rixt Jukema (15.30) en gedeputeerde Sietske Poepjes (14.30)

Het programma van de Simmerjûncolleges (later meer)

27 juli Drs. Meindert Seffinga - Labadisten in Wiuwert – Wappies of wijzen?

10 augustus Prof. dr. Wessel Stoker - God in de moderne kunst – Spiritus of spiritualiteit?

17 augustus Prof.dr.ir. Tiny van Boekel - Voedselzekerheid – Voor wie zijn de gebakken peren?

24 augustus Drs. Wouter van der Heij, - Vismigratierivier en Afsluitdijk – Doorbraak in denken

31 augustus Prof. dr. Ton van Kalmthout - Arcadisch Australië? – Emigranten doen een boekje open

College bijwonen?

De duur van dit college is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Publiekscolleges starten, tenzij anders vermeld, om 20:30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voor aanvang van het college verkrijgbaar bij de collegezaal en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop, bij Café De Doelen.

.

meer informatie »