Foto: Marieke Balk

Lunia Toegankelijk voor publiek

19e-eeuws landhuis, nu hotel-restaurant

Het huis Lunia is oorspronkelijk gebouwd voor mr. Sebald Manger Cats, die het de naam gaf van zijn in 1854 jong gestorven echtgenote, Riemke Lunia Mulier. Het huis was bij haar dood, na de geboorte van een tweeling, nog maar pas verrezen. Manger Cats vertrok korte tijd later naar Wolvega. In 1895 gaf architect H.H.Kramer het huis zijn huidige vorm, waarmee niet gezegd is dat er sindsdien geen verbouwingen meer hebben plaatsgevonden: het interieur heeft diverse grote ingrepen ondergaan.

In de geschiedenis van Oldeberkoop - rond 1900 een plaats met een opkomende economie - speelt de familie Willinge Prins een voorname rol; zij bezat in de 19e eeuw veel grond in en om het dorp en liet bijvoorbeeld het Koepelbosch aanleggen. Piet Willinge Prins was eigenaar en bewoner van Lunia tussen 1895 en 1933. Zijn broer Epke liet de prachtige villa Vredewoud - Jugendstil - bouwen, naast de kerk.

Sinds 1989 is de functie van Lunia opgeschoven in de richting van wat het nu is: een aanzienlijk hotel-restaurant. (pn, op basis van www.lunia.nl/geschiedenis)


Afbeeldingen