Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Kippenburg Beperkt toegankelijk voor publiek

Een lommerrijke laan leidt naar het watertje de Luts. Via een brug is het huis Kippenburg te bereiken.

Kippenburg is in 1846 als landhuis gebouwd door jhr. Oncko van Swinderen. De naam verwijst naar het hoenderhof dat volgens overlevering bij het landhuis hoorde. De Van Swinderens kregen de Gaasterlandse bezittingen via vererving van de familie Van Wyckel. In 1850 werd de bijbehorende boerderij gebouwd, die in 1896 werd vervangen.

Vanaf circa 1854 was Kippenburg als logement in gebruik. Er werd een tuinaanleg gerealiseerd met mooie lanen, waartussen percelen bos en weiland elkaar afwisselden. Het gebouw heeft twee bouwlagen onder een kap met twee schoorstenen. De wit geverfde voorgevel heeft vijf raamvakken en is afgesloten door een daklijst. Hierop is een van een open fronton voorziene schildering te zien, met het tafereel van een burcht en kippen. De ingang in het midden wordt door twee keer twee zes-ruitsramen geflankeerd. Op de verdieping wisselen zes-ruitsramen en deuren met balkonhekjes elkaar af. Aan de westzijde is goed te zien dat Kippenburg een dubbel pand is. Het achterste deel is onderkelderd. Aan de achterzijde is een houten aanbouw op zuilen geplaatst. Zo is een veranda ontstaan, die aan de bovenkant door een fraai uitgesneden lijst is afgesloten. Het interieur bezit nog vertrekken met oude bedsteden, betimmeringen en tegeltableaus.

Tot 1980 had Kippenburg een horecafunctie. De afstammelingen van de familie Van Swinderen hebben het ingericht als gastenverblijf dat in zijn geheel kan worden gehuurd.

In de 20e eeuw werd het landhuis geëxploiteerd als herberg. De laatste herbergierster was Gryt Schotanus. Zij stopte in 1980, waarna het huis gereedgemaakt werd voor verhuur aan groepen. 


Afbeeldingen