Sickemastate Niet toegankelijk voor publiek

Poort van voor 1614, restant van afgebroken state

Ten noorden van de oude Rijksstraatweg naar Harlingen staat nog een stoer poortgebouw. Het geeft toegang tot een omgracht terrein met een boerderij.

De boerderij is de opvolger van de oude Sickemastate, die al in het begin van de vijftiende eeuw bestond. De naam is afkomstig van de oudst bekende eigenaar, Pibe Sickema. In 1559 beschikte het Sickemahuis al twee generaties lang over het zwanenrecht. Later was de familie Walta eigenaar van de state met een hof en singels. In 1614 wordt de poort voor het eerst genoemd.

De politicus en diplomaat Sicco van Goslinga (1664 - 1731) werd geboren op Sickemastate. Sickemastate werd in 1664 door C. Schotanus als edele state vermeld. Van het gebouw kunnen wij ons een beeld vormen dankzij de afbeelding door de tekenaar J. Stellingwerf in 1722. De state was in bezit van de raadsheer Z. Ghemmenich. Het huis bestond uit twee grote achter elkaar geplaatste bouwvolumes. De voorgevel van twee bouwlagen was vijf kruisramen breed en werd door een fronton met familiewapens bekroond. De state werd waarschijnlijk nog vóór 1749 afgebroken. Later werd hier de huidige boerderij gebouwd.

In de negentiende eeuw werd het poortgebouw van een pleisterlaag voorzien. Waar deze is verdwenen, komen de zestiende eeuwse mogelijk hergebruikte oude rooswinkels tevoorschijn, evenals de “geeltjes” die van een verbouwing in de zeventiende eeuw getuigen. Het in 1975 gerestaureerde poortgebouw, ontdaan van zijn oude geveltoppen, markeert nog het terrein van de oude Sickemastate.


Afbeeldingen