Deze foto is afkomstig van de website van Epemastate.
Foto: overgenomen van de website van Epemastate

Trouwlocaties Toegankelijk voor publiek

Dit lijstje publiceren wij onder voorbehoud. De desbetreffende websites vertellen u zonder twijfel wat de state precies voor uw bruiloft kan betekenen.

Crackstate (Heerenveen, is het stadhuis)

Dekemastate (Jelsum, bijzonder, zie onder)

Epemastate (Ysbrechtum) (met bruidssuite bovenin het poortgebouw)

Huis Van Eysinga (Leeuwarden, bijzonder, zie onder)

Fogelsanghstate (Veenklooster bij Buitenpost)

Oranjerie van Oranjestein (Oranjewoud)

Schierstins (Feanwâlden)

Stadhouderlijk Hof (Leeuwarden, officieel))

Staniastate (Oentsjerk)

Túnmanswente (Koarnjum, bijzonder, zie onder)

Uniastate (Bears, bijzonder, zie onder)

In de gemeente Leeuwarden is het mogelijk zelf een locatie te kiezen en dit ruim van tevoren aan te vragen. Een aantal locaties hebben zich hieroor bij voorbaat beschikbaar gesteld. Deze zijn hierboven genoemd. Er staat "bijzonder, die onder" bij..