Foto: Mw. A. Bilker

Epemastate Niet toegankelijk voor publiek

Een groot complex: toegangshek, lindenlaan, poortgebouw, koetshuis en park. En de state zelf, in de 19e eeuw gerestaureerd.

Epemastate heeft op 16 februari een nieuwe eigenaar gekregen (de stichting Stinze-Stiens). Vaststaat dat deze de stinzenflora rond de state wil bevorderen.

Het huis

Het grote toegangshek en de lindelaan van Epemastate vallen meteen op. De lange oprijlaan leidt over de gracht naar een poortgebouw uit 1652, dat toegang biedt tot het stateterrein. Hier ligt de state met koetshuis, omgeven door een, deels door L.P. Roodbaard ontworpen, park.

In de 17e eeuw stond hier een gebouw dat vanaf 1652 door drie generaties Burmania, een grietmannengeslacht, werd bewoond. De state bestond uit een hoofdgebouw, geflankeerd door enkele vleugels. De voorgevel met een geveltop, kruisvensters en een ingang met een bordes werd later meerdere keren verbouwd. Vanaf 1746 vormde Epemastate het bezit van de familie Rengers. In 1822 vond een verbouwing plaats onder toezicht van B.W. van Welderen baron Rengers, waarbij de vleugels verdwenen en een nieuw koetshuis werd gebouwd. Het hoofdgebouw kreeg een neo-classicistisch uiterlijk met twee verdiepingen onder een schildkap. De ingang met trapbordes bleef.

In 1878 werden de state en het koetshuis onder één kap gebracht. In opdracht van W.J. van Welderen baron Rengers werd in 1894 het huis ingrijpend verbouwd. Voor- en linkergevel werden geheel vernieuwd. Architect Jurriaan Kok uit Den Haag maakte het ontwerp hiervoor in neo-renaissance stijl.

Epemastate heeft een fraaie inrichting met een collectie familieportretten van bekende Friese meesters. De state is in eigendom bij de stichting Stinze-Stiens, die bezig is met de ontwikkeling.

De tuin

Het landgoed Epemastate heeft nog zijn oude structuur. De state met koetshuis is omgeven door een, deels door tuinarchitect L.P. Roodbaard ontworpen, park. Epemastate heeft op 16 februari 2022 een nieuwe eigenaar gekregen, de stichting Stinze-Stiens. Vaststaat dat deze de stinzenflora rond de state wil bevorderen.


Afbeeldingen