Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Heeremahuis Beperkt toegankelijk voor publiek

Heeremahuis Bolsward, gerestaureerde stadsstins uit ca.1500, nu ‘stadsherberg’ (B&B). 

In het historische hart van Bolsward, niet ver van de middeleeuwse Broerekerk, bevindt zich deze stoere stins, opgetrokken uit rode rooswinkels en gele kloostermoppen, die de zogenaamde speklagen vormen. Deze manier van metselen is vaker toegepast bij de bouw van stadsstinzen, bijvoorbeeld in Franeker.

Het Heeremahuis verrees rond 1500 in opdracht van de familie Heerema, een geslacht van hoofdelingen dat in Bolsward een belangrijke rol heeft gespeeld. Het oudste deel is het linker gedeelte. De volgende fase betrof het onderkelderde rechter gedeelte, met de zaal. Het tussenstuk uit omstreeks 1525, met een dwarsvleugel aan de achterzijde, verbond de twee genoemde delen. Zo ontstond een lang dwarspand aan de straatzijde, met een zadeldak tussen de topgevels.

De oorspronkelijke natuurstenen kruisvensters met luiken werden in de eerste helft van de 19de eeuw vervangen door vensters met houten kozijnen. Toen werden de trapgevels vervangen door dakschilden. Het rechter gedeelte werd als boerderij in gebruik genomen en ingericht als koestal en hooivak. In 1973 vond een ingrijpende restauratie plaats waarbij vele storende ingrepen werden tenietgedaan. Zo zijn de oude trapgevels hersteld. In het interieur zijn nog laat-gotische sleutelstukken te zien met een eikel als versiering.


Afbeeldingen