Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

Open of dicht: Dekemastate en Kollumer Museum open op 4 juli

Diverse toegankelijke staten, stinzen en buitenplaatsen zijn op 1 juni weer opengegaan. Helaas zien enkele zich ook genoodzaakt de deuren gesloten te houden. Op 4 juli openen twee gebouwen weer hun deuren: Dekemastate en het Kollumer Museum in Oostenburg

Het blijft nodig de diverse websites te raadplegen voor meer zekerheid. En voor reserveringen!

Lees verder
Park achter Staniaistate. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Noord

Een luchtje scheppen mag, mits niet in een groep(je) en mits het niet te druk wordt. De staten en stinzen bieden ruimte voor een ommetje. Vijversburg (Tytsjerk) (zie elders op deze pagina), Staniastate (Oentsjerk), Martenastate (Koarnjum). Dekema State (Jelsum), tuin Museum Martena (Franeker). De tuin van het Poptaslot, Marsum is soms open, maar de omgeving is daar sowieso geschikt voor een ommentje. Hetzelfde geldt voor de Schierstins (Feanwâlden), waar u omheen kunt lopen, net als om Rinsmastate (Driezum).

Lees verder
Beelden achter Lycklamahûs. Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid

Een luchtje scheppen mag, mits niet in een groep en mits het niet te druk wordt. De staten en stinzen bieden ruimte voor een ommetje. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, in de overtuin van Lyndenstein en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt.  Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de overtuin van het huis Oranjewoud,  maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook , het groen rond Epemastate (Ysbrechtum). 

Lees verder
Foto: Museum Martena

Museum Martena houdt Gosse Koopmans aan de muur. Ontdekking in zaal.

Uit onderzoek in de grote zaal zijn interessante bevindingen naar voren gekomen, die wellicht tot een ingreep leiden. Lees verder.

De tentoonstelling De Binnen- en Buitenwereld van Gosse Koopmans bliijft de rest van dit jaar. De wandvullende panorama's die tijdens deze tentoonstelling te zien zijn, zijn geïnspireerd door Koopmans' eigen omgeving. 

Lees verder

Fogelsanghstate: openluchtconcert 1 augustus

Fogelsanghstate ziet geen kans de deuren te openen. Het park is, na de broedtijd, weer open. Op 1 augustus zal Tobias Borsboom een pianorecital geven op het bordes. Er is een zeer gevarieerd programma. Mocht het op 1 augustus regenachtig zijn, dan wordt het concert uitgesteld tot 8 augustus. Aanvang 20 uur. Prijs 20 euro.

Lees verder
foto Wim Glas

Dekema State: open vanaf 4 juli. Expositie over fruitteelt.

Vanaf zaterdag 4 juli 2020 is Dekema State weer beperkt te bezoeken. Op woensdag, donderdag, zaterdag en zondagmiddagen van 13-17 uur gaan terras en museum weer open. Voor het museum moet gereserveerd worden (zie de website) Vanaf half september t/m eind oktober kunt u alleen de weekenden een bezoek brengen. Buiten deze openstellingstijden is de tuin wel te bezoeken wanneer de hekken open staan.

Lees verder
Vijversburg: vanuit het westen Foto Peter Nieuwenhuijsen.

Vijversburg: 30 hectare toegankelijk

Park Vijversburg is open. Een kaartje kost voor iedereen € 2,50. Maar let op de tarieven voor wie een jaarkaart koopt ("vriend wordt"). . 

De theesalon (normaal zondag vanaf 11 uur) met terras (op zondag) is heropend. . 

 

Lees verder
Bijlage bij VPRO-gids 2020:16

Oranjewoud Festival

Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki schreef Thin Air als ode aan iedereen die compassie opbrengt in deze corona-crisis. Oranjewoud Festival vroeg de Friese bastrombonist Brandt Attema om het stuk uit te voeren in de Ecokathedraal van Mildam. 

Lees verder
ús heit by night

Wandeling 'Friese adel' langs Stadhouderlijk Hof

Friese Adel-wandeling in de hofstad Leeuwarden: adelskenner Bearn Bilker lneemt u gaarne mee op 24 en 31 juli. 

Style in Travel orgsniseert een drietal meerdaagse cursussen (Kunstgeschiednis, Chagall en Christendom) in het Stadhouderlijk Hof

Lees verder

Uniastate: kerk weer open

In de kerk bij Uniastate is deze zomer een expositie te zien van Ine van der Horn, beeldend kunstenaar uit Utrecht. De LC van 8 juni besteedt er uitgebreid aandacht aan. 

Lees verder
Eetzaal met gereconstrueerde schilderingen

Eysingahuis: heropend, beperkte openingstijden

De schilderingen naast de schouw in de eetamer zijn klaar. Het huis is heropend in de eerste week van juni. De openingstijden zijn in de eerste week: woensdag en zaterdag van 10 tot 16, zondag van 12 tot 16. Tickets per e-mail, maar raadpleeg de website.

In het Eysingahuis is regelmatig woonruimte te huur. Op dit moment drie appartementen. Verder een grote bedrijfsruimte. 

Lees verder

Monumentensubsidie

In september kunnen bij de provincie Fryslân subsidie-aanvragen worden gedaan voor rijks- en gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen. 

Lees verder