Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort. Vergeet niet met een vinkje uw aanmelding te bevestigen.

Aanmelding of donateurschap: op laptop en desktop ziet u rechts een contactformulier. Op de telefoon moet u hiervoor scrollen tot voorbij de nieuwsitems.

Schierstins: Quilt Art; ook rondleidingen

Expositie: De deelnemers van de internationale groep Quilt Art – onder wie Dirkje van der Horst - Beetsma uit Metslawier – hebben het traditionele quilten tot kunst verheven. Hun expositie ´Following the Thread´ is tot en met 8 september te zien. Voor rondleidingen: lees verder. 

 

Lees verder
Foto Historisch Beetsterzwaag

Beetsterzwaag: Expositie Jan Loman in overtuin Lycklamahûs

Expositie Jan Loman (overtuin Lycklamahûs). 25 juli: lezing over Jan Loman door Fred Wagemans. 19.30 uur in het Lycklemahûs. (€ 7,50 incl. consumptie)

zaterdag 20 juli, 14 uur: Rondleiding Adellijk wandelen, o.l.v.. gids Historisch Beetsterzwaag. Start bij ingang Overtuin Lyndenstein. Ook op 17 augustus, 21 september, 19 oktober.

Lees verder
Uit de vaste tentoonstelling; foto pn

Princessehof: Porseleinkoorts

Tot en met 1 september 2024 is de bijzondere tentoonstelling Porseleinkoorts te zien, met onder meer topstukken uit Dresden, Sèvres en Parijs, die nog nooit in Nederland te zien zijn geweest. Lees verder voor workshops, een symposium, een podcast, voor colleges, rondleidingen, Kleicafé enz. 

De vereniging Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof bestaat vijftig jaar. Tot en met 5 januari 2025 is er de tentoonstelling Gouden Vrienden: 50 jaar vriendschap met Keramiekmuseum Princessehof.

Op de bovenverdieping is de tentoonstelling Sustainable Ceramics ingericht

Lees verder

Heremastate (park, Joure): festival 26 en 27 juli

De organisatie van de Friese Ballonfeesten heeft moeten besluiten om het evenement dit jaar niet door te laten gaan. De conditie van de Nutsbaan is zo slecht dat het niet verantwoord is om er op meerdere dagen tienduizenden bezoekers op te ontvangen. Wel wordt het muziekprogramma op vrijdag- en zaterdagavond (26 en 27 juli) verplaatst naar Park Heremastate.

Lees verder
foto pn

Museum Martena: Eline Janssens ziet Anna Maria van Schurman

Veel zalen zijn weer geopend voor het publiek, inclusief de nieuwe tentoonstelling Buitenbeentjes op zolder, de Kermis van Kooistra. De grote schilderijenzaal is als gevolg van ziekte nog niet helemaal klaar. 

Expositie: 'Eline Janssens ziet Anna Maria van Schurman' 

Museum Martena is open van 11 tot 17 uur, ook weer op maandag. 

 

 

Lees verder
leifruit, foto Wim Hoogendam

Open Monumentendag

Open Monumentendag: dit jaar op 14 en 15 september. Let op: veel monumenten kiezen maar één van de twee dagen

Het Europese thema luidt: “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”.

Deelnemers zijn onder meer Schatzenburg (tuin), Dekemastate, Eysingahuis en Harstastate. In Beetsterzwaag is het tegelijk Kunstmarkt Opsterland; er zullen zeker panden worden opengesteld. Het aantal monumenten zal zeker nog groeien.

Lees verder
Foto Marie-Hélène de Vrij

Dekema State: open monumentendagen

Openingstijden state: van dinsdag t/m vrijdag van 9-17 uur en in het weekend en maandag van 10.30 uur tot 17 uur. De tuin en koffiehoek zijn alle dagen open.

Open monumentendagen, 14 en 15 september. Dekema State is op beide dagen gratis toegankelijk van 13.00-17.00 uur (laatste entree 16.00 uur).

 

Lees verder
Foto Wikipedia

Lindenoord: Sterrenrestaurant

In de plannen van de gemeente Weststellingwerf gaat Wolvega een grootse gedaantewisseling tegemoet. Het huis Lindenoord wordt het domicilie van het (Michelin-) restaurant Smink, van chef-kok Jan Smink. Volgens Gault-Millau het beste restaurant van Fryslân. 

Lees verder

Oostenburg Sint Anne belicht

In een aantal publicaties is de voormalige buitenplaats Oostenburg in Sint Annaparochie voor het voetlicht gebracht door Jan Keizer, die met name over de groenaanleg een aantal onbekende feiten boven water heeft gehaald. 

Lees verder
Website Aafke Holman

Oostenburg: Aafke Holman in Kollumer museum

Het Kollumer Museum in het huis Oostenburg is weer geopend Naast de vaste collectie worden schilderijen getoond van Aafke Holman, die twee jaar geleden overleed. Open op woensdag t/m zaterdag van 14.00u tot 17.00u.

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft onlangs twee zeldzame borden verworven uit het wapenservies van Eyso de Wendt. Ze worden in bruikleen gegeven aan het Kollumer Museum, dat gevestigd is in het huis Oostenburg, dat voor De Wendt werd gebouwd. 

 

Lees verder
Op het omslag van het boek van onze stichting prijkt de Epemastate (Ysbrechtum)

Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland, 2e dr.

De 2e druk van  Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland door R. Radetzky is te koop bij onze stichting (statenstinzen@outlook.com). Het boek is ook te koop in de Schierstins, het Huis Van Eysinga en diverse andere gebouwen. Ook in de boekhandel. 

De publiekseditie van Rita Radetzky's proefschrift over tuinarchitect Roodbaard is verschenen bij uitgeverij Noordboek. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel.

Lees verder