Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

Keramiek in tuin, Klara Kristalova

Princessehof: 22 april: Nacht van de filosofie: lezing.

Nacht van de Filosofie, donderdag 22 april, 20.00 - 22.00u: Julia Rijssenbeek over William Cobbing. (Ga naar: Lees verder)

Op de buitenmuren in de tuin van het Princessehof komt deze zomer ’s avonds Maria Louise van Hessen-Kassel, (1688-1765) tot leven middels videoprojecties, muziek en licht. Gisteren nam het Noord Nederlands Orkest muziek op voor wat moet uitmonden in een Son et lumière. (LC, 6 mrt. 2021)

Human after all is de grote tentoonstelling, die een jaar zal blijven (foto)

Nieuwe tentoonstellingen zijn klaar om bekeken te worden, maar dat mag nog niet. Het gaat dan om Koen Theys en om Kim Habers en daarnaast ook om Huid en haar, een selectie uit de aanwinsten van het museum tussen 2015 en 2021.

Tijdens de Nacht van de Filosofie Fryslân, donderdagavond 22 april tussen 20:00 en 22:00 uur, neemt filosoof Julia Rijssenbeek je mee naar de toekomst: de toekomst van de mens en van het contact. Reflecterend op de werken van de Britse kunstenaar William Cobbing uit de tentoonstelling Human after all.

 

 

Lees verder
bostulp bij poortgebouw Epemastate

Stinzenflora

De stinzenfloramonitor is op een hoger plan geraakt. Niet alleen Friese locaties (7), maar ook Groningse (4) en Noord-Duitse (4) worden bijgehouden. 

Het Stinzenflorajournaal is een nieuw initiatief van Stinze Stiens. Het Stinzenflorajournaal zal met enige regelmaat berichten over de stinzenflora, de vroege voorjaarsbloeiers, bij het voormalige Doktershûs in Stiens en informeren over allerlei andere wetenswaardigheden die verband houden met stinzenplanten.

 

Lees verder
Japans hoefblad, voorgrond. Foto PN

Schierstins: nieuwe wandelroute

Na wandelroute 1 door het dorp heeft Stichting De Schierstins een nieuwe route uitgestippeld, die over de periode van de Duitse Bezetting gaat. Het gaat om een traject met informatie over oorlogsslachtoffers, een Joodse onderduiker, een vroege verzetsman, evacuees en een hinderlaag voor Duitse soldaten. Keuze tussen 4 en 6 km. 

Lees verder
Foto Sjoerd Hogerhuis

Martenastate Koarnjum: Túnmanswente vindt uitbater

De exploitatie van e Túnmanswente wordt voortgezet door de eigenaren/uitbaters van Grand café-restaurant De Smalle Brug in Stiens, Simon de Vries en Martin Sinnema. 

Aan de Martenazathe, de boerderij met koetshuis naast het park, is al heel veel gedaan. Het perceel ernaast heeft als bestemming bloemenweide, met veel inheemse planten en een grote biodiversiteit.

Lees verder
Foto Lauswolt

Lauswolt houdt Michelin-ster en Bib Gourmand

De restaurants van Lauswolt hebben hun onderscheidingen behouden: Een Michelin-ster voor De Heeren van Harinxma en een Bib Gourmand voor Bistro Nijeholt.

Uiteraard zijn de restaurants vooralsnog gesloiten. Hotelgasten zijn welkom, maar gerechten kunnen niet in de restaurants worden geserveerd.

Lees verder

Boek Stinzen en staten, 2e herziene druk

Bij onze stichting te bestellen: 2e druk van  Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland door R. Radetzky. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in de Schierstins, het Huis Van Eysinga en diverse andere gebouwen.

Lees verder

Van de zomer

Zie elders op de pagina Nieuws en agenda voor de aankondigingen van

1. Festival Oranjewoud (19 - 23 aug.)

2. Van Lynden-tentoonstelling Beetsterzwaag

3. "Son et Lumière" Maria Louise bij het Princessehof

Lees verder
foto Peter Nieuwenhuijsen

Beetsterzwaag: Van Lynden-tentoonstelling

In de zomer van 2021 zal hopelijk in de overtuin van Lyndenstein een tentoonstelling te zien zijn met als hoofdonderwerp de schilderijencollecties die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria van Lynden – van Pallandt in 1899 zijn geschonken aan het Rijksmuseum. U kunt zich voorstellen dat niet de originele schilderijen in de tuin worden opgehangen, maar u zult er een zeer goede indruk van kunnen krijgen. Hiernaast zal er aandacht zijn voor Lyndenstein zelf, dat dit jaar 200 jaar bestaat, voor de familie Van Lynden en voor de overtuin, die door Lucas Psz Roodbaard is ontworpen. (www.historischbeetsterzwaag.nl/van-lyndententoonstelling/ 

Lees verder
Leeuwarder Courant, 4 mrt 2021

Promotie mw. dr. Rita Radetzky

Op donderdag 4 maart 2021 vond de promotie plaats van ons bestuurslid Rita Radetzky. In het Academiegebouw te Groningen was geen publiek aanwezig en er waren zelfs geen paranymfen om de promovenda bij te staan. 

Lees verder
Bijlage bij VPRO-gids 2020:16

Oranjewoud Festival

Het Oranjewoud Festival 2021 is verplaatst naar donderdag 19 t/ot en met zondag 22 augustus, uiteraard omdat daarmee de kans op afgelasting vanwege corona kleiner wordt. 

Lees verder
Veenklooster Bos Foto Peter Nieuwenhuijsen

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Noord

De staten en stinzen bieden ruimte. Vijversburg (Tytsjerk), Staniastate (Oentsjerk), Martenastate (Koarnjum). Dekema State (Jelsum), Fogelsangh State (Veenklooster) tuin Museum Martena (Franeker). De tuin van het Poptaslot, Marsum is open, behalve op zondag. Bij de Schierstins (Feanwâlden) en Rinsmastate (Driezum) is eromheen lopen mogelijk. 

Lees verder
Oranjestein

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid

De staten en stinzen bieden ruimte. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, in de overtuin van Lyndenstein en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt in de buurt  Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de overtuin van het huis Oranjewoud,  maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook het groen rond Epemastate (Ysbrechtum). 

Lees verder

Wat is de waarde van een state?

Het tijdschrift Mooi Gelderland, van Gelders Landschap en Kasteelen, publiceerde in de aflevering Winter 2020 een behartigenswaardig artikel over de waarde van een kasteel met een park.

Lees verder
Foto Bert Prins

Poptaslot: gesloten, maar tuin open

Op https://www.facebook.com/poptaslot.marsum staan inmiddels zo veel foto's dat een bezoek aan het slot nauwelijks gemist wordt. Dat is natuulijk niet de reden dat het nu gesloten is. De tuin is zo veel mogelkijk open (niet op zondag). 

NB Vanwege de vele werkzaamheden op het Poptaslot is de toegang tot de tuin ook niet steeds gegarandeerd.

Lees verder
De "aanraakkamer". Foto: Museum Martena

Grote veranderingen in Museum Martena

Zodra de musea weer open gaan, opent Museum Martena met een nieuwe tentoonstelling: Klaas Werumeus Buning

De inrichting van de vaste tentoonstelling in het Museum Martena gaat komend jaar volledig op de schop. Ook wordt het beschilderde behang gerestaureerd. Het herinrichtingsproject gaat zo'n 750.000 euro kosten. Het museum heeft het bedrag bijna bijeen en start begin volgend jaar met de plannen.

e tentoonstelling De Binnen- en Buitenwereld van Gosse Koopmans bliijft de rest van dit jaar. De wandvullende panorama's die tijdens deze tentoonstelling te zien zijn, zijn geïnspireerd door Koopmans' eigen omgeving. 

Lees verder
Foto Dekemastate

Dekema State: winterrust; stimulans vanuit SKBL

Dekema State is met ingang van 12 december in winterrust gegaan, tot begin februari. Wel zal worden gewerkt aan een project waarvoor steun is ontvangen vanuit de SKBL. Lees verder.

Verschenen: kinderboek Simke de Specht en het geheimzinnige landhuis., een boek van Astrid Kuiper, met illustraties van Linda de Haan. Een uitgave van uitgeverij Louise. Lees verder. 


 

Lees verder

Reeks Bûtenpleats: te sjen op de webside van Omrop Fryslân:

Op Omrop Fryslân was van 26 oktober tot en met 14 december een reeks korte films rond de staten, stinzen en buitenplaatsen te zien: De Bûtenpleats. De reeks is vervaardigd door Moon Productions en door onze stichting ondersteund. De reeks is nu nog te zien op de website van de Omrop. In het voorjaar wordt de reeks herhaald.

Lees verder

Jousmastate

Op het terrein van de voormalige state Juwsma, Jwsma of Jousma te Wirdum is in 1828 een lid van de familie Van Eysinga begraven en tussen dat jaar en 1938 volgden nog een dozijn aanverwanten. Deze Eysinga-begraafplaats bestaat nog. In 1983 heeft er voor het laatst een restauratie plaatsgehad en op dit ogenblik is opnieuw aandacht nodig voor de staat waarin het eiland verkeert waarop de begraafplaats gelegen is. 

Lees verder