Nieuws en agenda

Wij zenden u graag onze digitale Nieuwsbrief toe. Meld u aan; er vloeien geen verplichtingen uit voort.

Martenastate Koarnjum: plannen met Martenazathe

Aan de Martenazathe, de boerderij naast het park, is al heel veel gedaan. Het perceel ernaast heeft als bestemming bloemenweide, met veel inheemse planten en een grote biodiversiteit. In het gebouw komen vier huurappartementen en een educatie- en informatiecentrum. 

De stichting Martenastate heeft een bijdrage van 15.000 euro ontvangen uit het Prins Bernhardcultuurfonds, voor de restauratie en de educatieve inrichting van het koetshuis. Het gaat hier om het uit 1863 daterende koets- of wagenhuis dat de architect H.R. Stoett ontwierp. 

 

Lees verder

Verschenen: dr. Rita Radetzky, Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782 - 1851) en de landschapsstijl

De publiekseditie van Rita Radetzky's proefschrift over tuinarchitect Roodbaard is verschenen bij uitgeverij Noordboek. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel.

Bij onze stichting te bestellen: 2e druk van  Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland door R. Radetzky. Lees verder voor een toelichting op de nieuwe elementen in deze herdruk. 

Behalve bij de stichting (via deze website) en de boekhandel is het boek ook te koop in de Schierstins, het Huis Van Eysinga en diverse andere gebouwen.

Lees verder
Bijlage bij VPRO-gids 2020:16

Oranjewoud Festival

Het Oranjewoud Festival 2021 vindt plaats van donderdag 19 t/ot en met zondag 22 augustus. Het programma staat op de website. 

Lees verder

Open Monumentendag: Groen (Tuinen)

Op Open Monumentendag (11 september, deels ook 12 september) is dit jaar veel werk gemaakt van groene monumenten: parken en tuinen. Hier het overzicht voor Fryslân. Behalve het Sint Anthony Gasthuis staan alle locaties elders op deze website, zodat daar meer informatie te vinden is. 

Lees verder
De "aanraakkamer". Foto: Museum Martena

Museum Martena nu ook op maandag open

Museum Martena is weer geopend; in de tentoonstellingszaal: Klaas Werumeus Buning uit Pietersbierum

In de Academiezaal zijn 20 animatiefilmpjes bij de statige professorenportretten te zien.

Het museum heeft een fraaie nieuwe website!

In het  museum worden interne veranderingen doorgevoerd. Soms is er een zaal gesloten.

Lees verder
Keramiek in tuin, Klara Kristalova

Princessehof: Human after all nog tot en met 5 september

In het Princessehof is de tentoonstelling Human after all er nog tot en met 5 september te zien (foto) 

Nieuwe tentoonstellingen: Koen Theys en om Kim Habers en daarnaast ook om Huid en haar, een selectie uit de aanwinsten van het museum tussen 2015 en 2021. Lees verder!

Op de buitenmuren in de tuin van het Princessehof komt deze zomer ’s avonds de 'princesse' tot leven middels videoprojecties, muziek en licht. Zie: "De Princes opnieuw in de schijnwerpers" op deze pagina. Tickets hiervoor zijn echter uitverkocht.

 

Lees verder

De Princes opnieuw in de schijnwerpers

Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, weduwe van stadhouder Johan Willem Friso, bewoonster van het Princessehof, staat wederom volop in de schijnwerpers. Zes jaar geleden was haar herdenkingsjaar (zij overleed in 1765). Nu worden wij op (ten minste) drie manieren opnieuw aan haar herinnerd. Op de foto: de voormailige muurschildering. 

Lees verder
Foto Bert Prins

Poptaslot: nieuwe beheerder

Bert Prins, de slotbewaarder van het Poptaslot is op 1 juli met pensioen gegaan. De 34-jarige Gunar Boon uit IJlst is zijn opvolger. Maar omdat kasteelbeheerder een vak apart is, wordt Boon de komende maanden eerst nog rustig ingewerkt door Prins.

Op https://www.facebook.com/poptaslot.marsum staan inmiddels zo veel foto's dat een bezoek aan het slot nauwelijks gemist wordt. Dat is natuulijk niet de reden dat het nu gesloten is. De tuin is zo veel mogelkijk open (niet op zondag). 

NB Vanwege de vele werkzaamheden op het Poptaslot is de toegang tot de tuin ook niet steeds gegarandeerd.

Lees verder
tentoonstelling Van Lynden, 3 juli 2021

Beetsterzwaag: lezingen n.a.v. tentoonstelling Van Lyndens Erfenis

Een tentoonstelling over de schilderijen die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria van Lynden – van Pallandt in 1899/1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum, is te vinden in de overtuin van Lyndenstein.Tegelijk wordt een en ander verteld over de overtuin zelf (Roodbaard) en de context van het verzamelen en het schilderen zelf. In de voortuin van Lyndenstein, dat dit jaar 200 jaar bestaat, staan soortgelijke priëlen met panelen, die de geschiedenis van de familie Van Lynden belichten. 

In het kader van de tentoonstelling wordt een lezingenserie georganiseerd. Op 27 augustus spreekt Yme Kuiper over de schilderijencollecties van deze en andere state-bewoners. 

Zaterdag 5 september: Openluchtcondert 'How to play the cactus'. Lycklamapark. Kunstmarkt aldaar op 11 september. 

 

Vooruitkijken:

= zaterdag 5 septBuitenconcert How to play the Cactus in Lycklamapark Beetsterzwaag

 

Lees verder
foto pn

Kippenburg: appartementen in de boerderij

Frysk Nijs, een digitale uitgave van Albert Hendriks, maakt melding van plannen die leven bij de eigenaresse van Kippenburg, jkvr. Van Panhuys: vakantie-appartementen in de naastgelegen boerderij. Kippenburg zelf is al veel langer te huur: per week en in zijn geheel.

Lees verder
Zonnewijzer Vijversburg

Wiebe Adema Symposium

19 november: De Stichting Dekema State en de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) organiseren het Wiebe Adema Symposium – Van leven op de edele state naar visies op landschap en erfgoed. Het symposium vindt plaats op vrijdag 19 november 2021 van 10:00 uur – 16:30 uur. De locatie is de Campus Fryslân in Leeuwarden.

 

Lees verder
Lyndenstein, 1914 collectie Ernst Huisman

Lyndenstein 200

In de LC van 1 juni 2021 is een foto gepubliceerd uit de collectie van Ernst Huisman, waarop te zien is hoe Lyndenstein eruitzag voor de verbouwing die na 1915 plaatsvond. Het gebouw is dit jaar 200 jaar oud. 

Lees verder

Jousmastate

Op het terrein van de voormalige state Juwsma, Jwsma of Jousma te Wirdum is in 1828 een lid van de familie Van Eysinga begraven en tussen dat jaar en 1938 volgden nog een dozijn aanverwanten. Deze Eysinga-begraafplaats bestaat nog. In 1983 heeft er voor het laatst een restauratie plaatsgehad en op dit ogenblik is opnieuw aandacht nodig voor de staat waarin het eiland verkeert waarop de begraafplaats gelegen is. 

Lees verder