Foto Arjen Bronkhorst. Actuele foto volgt.

 

Harstastate: via Hegebeintum boeken


Bezoekerscentrum Hegebeintum heeft een website die ook kerk en Harstastate belicht.

Harsta State is in de zomeropenstelling ook geopend op dinsdag en donderdag, Harsta State is dan dus geopend op dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur, en op zondag van 13-17 uur. Een bezoek aan Harstastate loopt via het bezoekerscentrum van Hegebeintum (tevens parkeerplaats).

In 2018 werd Hendrick de Keyser Monumenten eigenaar van de Harstastate. Om tuin en state te behouden werd het pand door het echtpaar Van Riemsdijk geschonken aan de landelijke monumentenvereniging. Na uitvoerig onderzoek naar het gebouw en de vroegere bewoners en een grondige restauratie, kan de state nu gasten ontvangen, ook voor overnachtngen. Naast de te bezichtigen salon, die voorzien is van uniek houtsnijwerk in Lodewijk XVI-stijl, is de tuin met stinzenplanten een absolute must. Dat de kerk en de state onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, blijkt uit de unieke rijke collectie rouwborden die in de kerk hangen. Ze behoren bij de families die in de loop der eeuwen op Harstastate hebben gewoond.