Twee fietstochtjes vanuit FranekerHet centrum van Franeker heeft veel te bieden. Wie er een fietstochtje aan wil vastknopen...

Vanuit Franeker kunnen de poorten van Groot Dearsum en Herbaijum per fiets worden bereikt, evenals de Hege Wier, Roptastate en Liauckamastate. De lussen kunnen ook worden gecombineerd (45 km). Als extra is nog een bezoek aan Firdgum mogelijk.

1. Bezichtig Franeker: Dijkstraat 5, Breedeplaats 1, Voorstraat 2, Voorstraat 35. Bezoek het museum.

2. Indien nodig, huur een fiets (Zandberg fietsverhuur, Linthorst Homanstraat 4, helaas niet in het centrum)

3. De eerste lus. Zoek knooppunt 05 bij het station. Rij via knp 35 naar 32 (Achlum) en bezoek daar de poort van Groot Deersum. Via knp 16 naar Herbaijum. Zoek aldaar de poort van Sickemastate, noordelijk (dus aan de andere kant) van de oude Rijksweg. Terug naar Franeker (knp. 15). Aantal kilometers: 22,3.

4. De tweede lus. Vertrek van knp 12 te Franeker. Rij naar knp 40 in Sexbierum. Voor binnenkomst van het dorp rechtsaf in de Ottemaleane. Linksaf Hoarnestreek (spreek uit: oWannestreek). Hier is De Hege Wier. Verder langs de Hoarnestreek. U komt bij knp 43. Links is nu Liauckamastate. Van knp 43 naar 54. Hier bevindt zich Roptastate (Hoarnestreek 3, Wijnaldum). De gevel is van de weg afgekeerd. Met toestemming te bekijken vanaf het erf. De terugtocht verloopt via knp 18 en 16 naar 15 (Franeker). Aantal kilometers: 22,5.

5. In plaats van route 4 hierboven, is ook een lus via Firdgum mogelijk. Ook deze vertrekt vanaf knp 12. Koers echter niet naar 40, maar naar 45 en van hier naar 47. Nu ri. 48 en u komt in Firdgum aan. In Firdgum ligt de boerderij Camstrastate, met kelders van de voormalige middeleeuwse stins. Terug naar 47 en nu ri 43. U bevindt zich op de Hoarnestreek. Zie hierboven onder nummer 4. Achtereenvolgens komen de Hege Wier en Liauckamastate. Zie verder hierboven. Aantal kilometers: circa 8 kilometer langer.

Downloads

printbare routebeschrijving

Afbeeldingen