De grote ronde van LeeuwardenEen fietsroute in en rondom Leeuwarden, gebruik makend van het fietsroutenetwerk en de knooppunten daarvan, grotendeels behorend tot het netwerk Midden-Fryslân. De complete ronde beslaat zo'n 60 km. Uiteraard is dit meer dan een dagtocht als men de staten ook wil bezoeken! Het spreekt vanzelf dat de route ook in kleinere stukken kan worden opgedeeld.

Bezoek de staten in Leeuwarden vóór of ná deze rit.

Verlaat Leeuwarden bij knooppunt 93 of 4 (boven Goutum). Nu achtereenvolgens langs de knooppunten 5, 94, 95 en 96. Kijk naar Roordastate (It Ald Slot), dat niet meer toegankelik is. Vervolg de rit: eerst terug naar 95 en nu naar 3. In Swichum herinnert het wapenschild bij de ingang van het kerkhof aan Wiggele (Viglius) van Aytta, de adviseur van Karel V en bewoner van de Ayttastate, op de plaats waar nu een grote boerderij te vinden is, aan de kant van de weg waar ook het fietspad loopt.

Nu naar de knooppunten 3, 2, 6, 7, 27, 87 en richting 70. Vóór Jellum leidt het pad naar links, naar de kerk van Bears, Hier bevindt zich een bezoekerscentrum met onder meer informatie over staten en stinzen in Fryslân.

Na het bezoek door naar 70, 60, 77 en 76. U bent nu bij het Poptaslot in Marsum.

Van hier naar 61, 65, 66 en 23 (Dekemastate), vervolgens 10 (Martenastate).

Via 5 en 4 komt u bij Wyns. Hier oversteken met het pontje (zomer! vaartijden tevoren opzoeken). (Als het pontje van Wyns niet vaart, is de dichtstbijzijnde plaats om de Dokkumer Ee over te steken de brug in Burdaard.) Door naar 29 en 39. Hier is Staniastate te vinden. Via 37 naar 38, waar De Klinze staat.

Van hier naar 42, 41, 43, 44. Voor de sterkste fietsers: hier kunt u even heen en terug naar Feanwâlden, De Schierstins.

Dan volgen 45, 46 en 48 (Vijversburg). Van Tytsjerk uit naar 72, 71 en 49. Kies hier richting 25 en u komt weer terug in Leeuwarden.

Downloads

printbare routebeschrijving

Afbeeldingen