Fietsroute Oost-FrieslandEen fietstocht naar onder andere Kollum en Veenklooster vanaf station Buitenpost.

Startpunt: station Buitenpost. Bij dit station kunnen fietsen worden gehuurd (Neem tevoren contact op: 0511-541237).

  1. Ga na het verlaten van het station naar het westen, dus in de richting van de trein naar Leeuwarden. Steek de spoorbaan over. Al snel wordt u voor fietsknooppunt 97 naar rechts gewezen. Rijd door naar knooppunt 97. ca. 3 km.

  2. Rijd nu naar knp 92. Ga hier rechtsaf, Kollum in. 1,5 km.

  3. U bereikt de Voorstraat, de belangrijkste winkelstraat van het dorp. Tegenover de kerk staat het Van Sytzamahuis, dat hopelijk binnenkort wordt gerestaureerd. Ga in oostelijke richting verder. Na 80 meter is rechts de Oostenburgstraat, met het huis Oostenburg. Terug naar de Voorstraat en verder naar het oosten. Op nummer 87 staat het notarishuis, ook huis Andreae. De grote achtertuin van dit huis (Philipusfenne genaamd, op deze website bij de P gerangschikt) kan in maart en april worden bezocht op telefonische afspraak: www.philippusfenne.nl Terug naar knp 92. Ca. 3 km.

  4. Naar knp 89 en hier links, ri. knp 78, maar voorlopig tot Oudwoude. In Oudwoude komt u als vanzelf langs de Allemastate, Allemawei 5. Het oude stinsgedeelte ligt niet aan de weg. Ca. 2 km.

  5. Nu door naar knp. 78, 77, 68. Van hier af rechtdoor naar Rinsmastate. Ca. 6 km.

  6. Terug naar knp. 68 en dan naar de knp 70, 71, 76, 96. U bent in Veenklooster, alwaar It Lytse Slot en Fogelsanghstate te bezichtigen zijn; openingstijden wel goed van tevoren bestuderen. Het bos van Fogelsanghstate is niet toegankelijk tijdens het broedseizoen (15 maart - 15 juni). Ca. 7,5 km.

  7. Na Veenklooster kunt u terug naar knp 97 en het station (ca. 3,6 km), of met een aantrekkelijke omweg: knp. 80, 98 en naar het station Buitenpost (ca. 6,6 km).

Totale afstand: 26,6 of 29,6 (afhankelijk van de keus in 7).

Een langere route?

Ga vanuit Driezum (zie boven bij 5) via de Schierstins te Feanwâlden / Veenwouden. Deze extra lus loopt langs de knooppunten 66, 67, 65, 54, 55, 57, 58, 60 (langs Schierstins), 61, 62, 72, evt. 73, 96. Zie vervolgens weer boven bij 6.

Deze extra lus gaat over ca. 25 km, waarmee het totaal dus boven de 50 km komt.

Downloads

printbare routebeschrijving