Bestuur

Onder de tab waarin de afkoorting 'ANBI' voorkomt, vindt u onder meer onze jaarstukken.

Bestuur van Stichting Staten en Stinzen

  • Bearn Bilker, voorzitter,
  • Jan Willem Zwart, vice-voorzitter
  • Peter Nieuwenhuijsen, secretaris
  • Klaas Lourens, penningmeester
  • Jan Coehoorn, algemeen bestuurslid
  • Franke Doting, algemeen bestuurslid
  • Tjalling van Eysinga, algemeen bestuurslid
  • Jacomine Hoogendam, algemeen bestuurslid
  • Rita Radetzky, algemeen bestuurslid

Marleen Pennewaard is contactpersoon voor de stichting vanuit het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân