Activiteiten

Uitgaven

De stichting heeft tussen 2007 en 2012 een drietal brochures uitgebracht, zeer fraai geïllustreerd en vormgegeven. Een deeltje gaat over Leeuwarden en omgeving, een over het noorden van de provincie en een over het zuiden. De brochures zijn verkrijgbaar op diverse plaatsen, waaronder Dekemastate, Schierstins en Fogelsanghstate. Bij de stichting zelf is alleen het deeltyje over Fryslân-Zuid nog verkrijgbaar. De prijs is 2,50. Korting bij meerdere exx.

In 2018 is verschenen: Rita Radetzky, Staten, stinzen en buitenplaatsen in Friesland. "Plaatsen van verdediginge als wel tot aangename en gemaklijke wooningen gebouwd". Dit boek is via ons e-mailadres statenstinzen@outlook.com te bestellen. Het kost € 24,95 exclusief verzending. In combinatie met een nieuw donateurschap bieden wij korting aan.

Erfgoededucatie

De stichting Staten en Stinzen heeft enkele lezingen en cursussen in portefeuille.

Peter Nieuwenhuijsen, Kastelen in Fryslân? Introductie tot de Friese staten, stinzen en buitenplaatsen. (Op maat: aangepast aan de plaats)

Rita Radetzky, De Friese staten en buitenplaatsen. Bewoners en architectuurgeschiedenis.

Rita Radetzky, Geschiedenis van de tuinaanleg bij Friese staten en buitenplaatsen.

Bearn Bilker, Adellijke families van de Friese staten en stinzen (Naar believen: het gaat namelijk om diverse families, meestal één familie tegelijk)

Tjalling van Eysinga, Epemastate en het beheer van een state

Jacomine Hoogendam, Dekemastate en het beheer van een state

Jan Willem Zwart, Stinzenflora

Excursie langs staten en stinzenflora (het gaat dan uiteraard om een door u gevormde groep en het kan alleen in de periode van de stinzenflora, dus globaal: maart en april)

‘Van adel tot vrijwilliger’, documentaire film (29 min.)

Over voorwaarden dient tevoren overleg plaats te vinden.

De stichting is eveneens betrokken bij het erfgoededucatieproject Stins!, dat beoogt basisschoolleerlingen in aanraking te brengen met de monumenten in de sfeer van state en stins. Op deze website is bij de betrokken staten en de stins een verwijzing naar de website van Stins ! opgenomen. Natuurlijk kunt u ook vanaf deze plaats naar die website: www.erfgoed-onderwijs.frl/lesprogrammas/stins.

Facebook

De stichting heeft een eigen Facebook-pagina: www.facebook.com/StatenStinzen Likes worden gewaardeerd!

Overige

Voor het overige is de stichting incidenteel betrokken bij o.m. concerten en voorstellingen en vormt zij een vraagbaak.