Nummer KvK, ANBI (verplichte gegevens en jaarverslagen)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01107251. Sinds 2 november 2011 merkt de Belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting Staten en Stinzen is sinds november 2011 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Om die status te billijken, moeten wij een aantal gegevens openbaar maken op onze website:

  1. Naam: Stichting Staten en Stinzen
  2. Fiscaal nummer (RSIN): 815005775
  3. De stichting kan worden bereikt via e-mailadres statenstinzen@outlook.com of info@statenstinzen.nl of per brief: Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden
  4. De namen der bestuursleden zijn Bearn Bilker (voorzitter) Jan Willem Zwart (vice-voorzitter), Peter Nieuwenhuijsen (secretaris), Franke Doting (penningmeester), jhr. Tjalling van Eysinga, Jacomine Hoogendam, Rita Radetzky, Marga Renkema - Schokker, Liesbeth ten Wolde. Adviseurs: Johan de Haan en an Coehoorn
  5. Beleidsplan: het beleidsplan 2024 - 2028 staat onder de tab Bestuur
  6. De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen beloning. Reële kosten worden, indien mogelijk, vergoed
  7. De stichting heeft als doel de bekendheid van de staten, stinzen, buitenplaatsen en stadshuizen in de provincie Fryslân te vergroten. Daarnaast wordt gestreefd naar een klimaat waarin behoud en beheer vanzelfsprekend is. Ook wil de stichting, waar dit nodig en mogelijk is, de bewoners en beheerders van staten en stinzen terzijde staan met raad en daad
  8. Jaarverslag (zie onder)
  9. Financiële verantwoording (zie onder)

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
Formulier "Publicatieplicht" 2020
Beleidsplan t.m. 2021
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2023