Ald Slot Wergea
Foto: Marieke Balk

Roordastate, ook wel 't Ald Slot Not open to the public

Roordastate, also known as 't Ald Slot In the 19th century the manor house was built from building material taken from the old house. The gable stone was relocated from its original location to the Roordastate.

Het rechthoekige gebouw heeft boven de ingangspartij een uitgebouwde klokgevel, die in 1987 is herplaatst. Toen is ook een achtervleugel aangebouwd. Opvallend is het feit dat de twee ramen aan de linkerzijde empire-vensters bevatten en de twee aan de rechterzijde schuifvensters.

Het terrein maakte in de 16de eeuw deel uit van het bezit van de Roorda's, een hoofdelingengeslacht. In een testament uit 1619 wordt het huis "Oldt Roordastate" genoemd. Later vererft het bezit aan het geslacht Popma van Oevering. De state was voorzien van een poortgebouw en van een tuinaanleg met vijver. Het interieur bevatte onder meer een zaal en een studeerkamer.

Omstreeks 1780 was de state in bezit van Reynold Popma van Oevering, organist en componist in de Grote Kerk te Leeuwarden, wiens Zes suites voor clavier - opgedragen aan prinses Maria Louise - nog niet vergeten zijn. Zeven jaar later werd het gebouw gesloopt. In 1775 verrees naast de oude state een herenboerderij. Het gehele complex werd in 1841 verkocht. Het huidige pand is hierna verrezen maar het bevat enkele bouwelementen uit de oude state.

Roordastate was tot 2019 als museum ingericht met stijlkamers en collecties: museum Ald Slot. Op 15 december 2018 was het voor het laatst te bezichtigen. De interieurfoto's hieronder zijn niet meer actueel; de nieuwe eigenaren zijn aan het herinrichten.

Rynoldus Popma van Oevering (1692 - 1781) was organist in Leeuwarden, vanaf 1713 als Stadsorganist in de Grote of Jacobijnerkerk. Hij ontwikkelde zich tot een actief en invloedrijk kerkmusicus. Hij kreeg opdracht om voor de Grote Kerk een geschikte orgelbouwer te vinden en vond Christian Müller. die een beroemd geworden orgel vervaardigde, dat in 1727 werd ingewijd door onder anderen Popma zelf. Hij bleef organist tot 1741 en daarna nog vele jaren beiaardier. Ook had hij invloed op de kerkkoorzang in de gehele Nederlanden.

Daarnaast was hij componist. Op 18-jarige leeftijd schreef hij zes suites voor klavier, opgedragen aan Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel. Met ander werk samen zijn deze suites in 2017 op cd gezet. De composities dateren dus uit 1700. De Skuorkalinder 2019 van de Friese Museumfederatie merkt hierbij op dat pas vijf jaar later J.S. Bach dit genre ontdekt. 

Popma van Oevering was een zoon van jonkvrouwe Jeltje Reinsdochter (van) Popma, afkomstig van de Roordastate. Hij erfde en bewoonde de state ook. 

 


Afbeeldingen