Osingastate Langweer, 1939. Foto Peter Nieuwenhuijsen
Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Replica's Nicht für die Öffentlichkeit zugänglich

-

Het eerste voorbeeld (grote foto) is de Osingastate te Langweer (1939), die de vorm weerspiegelt van de voormalige 17e-eeuwse state en ook daadwerkelijk op de kelders van de oude state staat. Kleine foto 4 geeft de oorspronkelijke state weer (schilderij van Klaes Posthuma.)

Aan de restauratie-aannemer Yde Schakel is de Allingastate in Allingawier te danken, nu naast woonhuis ook een geriefelijke Bêd en Brochje. Deze state dateert uit het laatste kwart van de 20e eeuw. (Kleine foto's 1 en 2)

Later zijn nog enkele gebouwen neergezet die duidelijk de vorm hebben van een state, zelfs van een statecomplex. Op de foto (3) een voorbeeld uit Hallum.

Al een aantal jaren wordt de bouw voorbereid van een nieuwe Kingmastate op het terrein van de voormalige Kingmastate te Zweins. Hoewel het hoofdgebouw geïnspireerd is op een stins, wordt er geen replica nagestreefd. (Foto 5: het betreft hier een ontwerp.)


Afbeeldingen