Foto: Marieke Balk

Julius van Gheelstins Nicht für die Öffentlichkeit zugänglich

Ursprünglich im Jahre 1545 erbautes, erheblich verändertes Wohnhaus, in 1976 noch mit einem Türm versehen.

De Julius van Gheelstins is in feite een woonhuis dat in 1545 is gebouwd op de fundamenten van een stadsstins. Van Gheel, die het liet bouwen, was een jurist.

Het huis heeft enkele opvallende eigenaren gekend. In 1762 was Eyso de Wendt de eigenaar: zie verder de Oostenburg in Kollum. In de jaren '80 van de 19e eeuw woonde Margaretha Zelle (Mata Hari, 1876 -1917) er als meisje.

In 1977 werd het huis tot Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum. Het was toen juist voorzien van een toren, die vooral aan de achterkant goed zichtbaar is. De reconstructie van deze toren is overigens gebaseerd op wat de bekende stadsplattegrond van Johannes Sems (uit 1603) laat zien. In 2002 is het FLMD opgegaan in Tresoar en werd dit pand weer tot woonhuis. (pn,met dank aan stinseninfriesland.nl)


Afbeeldingen