Hemmemastate Nicht für die Öffentlichkeit zugänglich

In ein Wohnhaus umgewandeltes Tor einer sehr frühen, außerhalb des Deiches gelegenen State. Letztes Überbleibsel, gemeinsam mit neu angelegtem Hemmemapark.

Dit huis is de herbestemde poort van de oude Hemmemastate, die iets verderop lag, op de plaats waar nu een fraai neo-classicistisch woonhuis ligt, dat zich ook met de naam Hemmemastate tooit. De Hemmema's waren al in de 15e eeuw eigenaar-bewoner van deze state, maar het is goed mogelijk dat de geschiedenis verder terugreikt.

De locatie, buiten de oude zeedijk, doet vermoeden dat hier eerder een stins heeft gestaan die de haven moest beschermen.

Tot in de 18e eeuw bleef het geslacht Hemmema de state bewonen. In de mannelijke lijn stierf het geslacht uit en erfde de graaf d'Aumale het geheel, die veel geld en moeite spendeerde aan het erfgoed. Des te verwonderlijker is het dat na zijn dood op het slagveld (1746) en de verkoop door zijn erfgenamen, de nieuwe eigenaar meende zijn winst te moeten maximaliseren door de state te doen slopen (1747), (pn)


Afbeeldingen