Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Grovestins Nicht für die Öffentlichkeit zugänglich

Wohnhaus, bekannt als das Haus des Doktors, verkleinerter Rest einer State aus dem 17. Jahrhundert, auf dem Gelände eines älteren Stinses.

De oudste vermelding van de Grovestins te Koudum dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw. Stellingwerf heeft in 1723 een state getekend die zich vermoedelijk in de 17e eeuw ontwikkeld had uit deze stins. Er stonden twee states in Koudum (de andere Galamastins genaamd) en er bestaat verwarring over welke nu precies de Grovestins is. In elk geval zijn in het gebouw aan de Bovenweg (doktershuis genoemd, hoewel de huidige artsenpraktijk elders is) resten van de 17e-eeuwse state te vinden. Het in deze eeuw gerestaureerde 'doktershuis', dat een bouwlaag minder telt dan zijn voorganger, draagt heden ten dage de naam Grovestins. (pn)

De grietman Jacob van der Waeyen heeft het huis bewoond ten tijde van de tekeningen van Stellingwerf (1723).


Afbeeldingen