Foto: Foto Marieke Balk

Glinstrastate Beschränkter Zugang zur Öffentlichkeit

Landhaus aus dem 19. Jahrhundert mit Orangerie und öffentlichem Garten. Multifunktionelles Zentrum.

Het huis

Het buitenhuis dateert uit 1855, toen een lid van de familie Ferf het liet bouwen. Het kreeg destijds de naam Philaleatheia. De naam Glinstra State dateert uit 1914, toen burgemeester Bothenius Lohman eigenaar was. Hij verkoos de naam Glinstra: via zijn moeder (Clara van Sminia) stamde hij uit deze adellijke familie. De bewoningsgeschiedenis is zeer geschakeerd. Het landhuis is in 2016 in handen gekomen van de gemeente en in 2018 in gebruik genomen als sociaal-cultureel centrum.

Een eindje verderop naar het oosten ligt de grafkelder van de famlie Ferf (1859).

De tuin

Er ligt een aanzienlijke tuin rond het gebouw, met daarin nog de (nu tot woonhuis verbouwde) oranjerie uit het tweede kwart van de 19e eeuw. Deze heeft evenals het hoofdgebouw en de grafkelder een rijksmonumentale status.(pn)


Afbeeldingen