Met ree.
Foto: Denise Kroonenberg

De Hege Wier Not open to the public

Fife-metre-high mound to the east of Sexbierum.

Deze aarden heuvel, springt in het vlakke landschap meteen in het oog. De top heeft een oppervlakte van 25 vierkante meter.Tijdens archeologisch onderzoek vóór 1996 bleek de wier omgracht te zijn geweest. Op het voorterrein ervan bevond zich een boerderij.

In de late middeleeuwen stond op de wier waarschijnlijk een stins van een familie Goslinga. Het hier gevonden puin wijst daarop. Het perceel met wier werd naar deze familie genoemd. Het geheel was in 1546 in het bezit van de kerk van Sexbierum. De kerk bezat vlakbij de wier een boerderij, “Feijckama saete”. Het vermoeden bestaat dat de Goslinga’s of hun erfgenamen het bezit aan de kerk hebben vermaakt.

Dergelijke wieren waren in de Middeleeuwen talrijk in de provincie, met een concentratie rondom de vroegere Middelzee. De heuvels gebruikten de hoofdelingen voor de bouw van hun versterkte huizen als onderdeel van hun strategie om hun machtspositie te beschermen.

Er zijn nog vijf wieren in Friesland bewaard gebleven, waaronder die van Menaldum en Jellum het bekendst zijn.

Zie ook de pagina Relicten van stinzen.