Andringastate Aldeboarn
Foto: Marieke Balk

Andringastate (Aldeboarn) Not open to the public

Dwellings in one wing of the former manor house (16th century)

Het weinig opvallende gebouw in het centrum van Aldeboarn is een vleugel van de voormalige Andringastate. De ingang van dit gebouw bevindt zich in wat vroeger de zijkant was van deze vleugel.

Van een state van de familie Andringa in Aldeboarn is al sprake in de 16e eeuw. Omstreeks 1770 liet grietman Lycklama à Nijeholt er een breed, statig gebouw van maken met een fronton en een bordes. Dit gebouw werd in 1894 afgebroken door de toenmalige eigenaar, de Hervormde Kerk. Er kwam een nieuwe pastorie met de naam Andringahuis voor in de plaats. (pn)


Afbeeldingen