Museum Martena: Abe Gerlsma (vanaf 3 februari)


Op 3 februari is het precies honderd jaar geleden dat Abe Gerlsma werd geboren in Franeker; hij overleed aldaar op 19 maart 2012). Op zijn geboortedag wordt de tentoonstelling '100 jier Abe Gerlsma' geopend. Gerlsma was werktuigbouwkundige en uitvinder, maar daarnaast etste en schilderde hij. Zijn hele leven woonde hij in Franeker; dat zal tijdens deze tentoonstelling zichtbaar zijn.