Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Glinstra State Beperkt toegankelijk voor publiek

19e-eeuws landhuis met oranjerie en tuin. Zal in de nabije toekomst als multifunctioneel centrum gaan dienen.

Het huis

Het buitenhuis dateert uit 1855, toen een lid van de familie Ferf het liet bouwen. Het kreeg destijds de naam Phileatheia. De naam Glinstra State dateert uit 1914, toen burgemeester Lohman eigenaar was. Hij verkoos de naam Glinstra: een van zijn familieleden stamde uit deze adellijke familie. De bewoningsgeschiedenis is zeer geschakeerd. Het landhuis is in 2016 in handen gekomen van de gemeente en wordt na diverse verbouwingen een multifunctioneel centrum.

De tuin

Er ligt een aanzienlijke tuin rond het gebouw, met daarbij een, nu bewoonde, oranjerie. Deze laatste heeft evenals het hoofdgebouw een rijksmonumentale status.(pn)


Afbeeldingen