Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Kippenburg Beperkt toegankelijk voor publiek

Een lommerrijke laan leidt naar het watertje de Luts. Via een brug is het huis Kippenburg te bereiken.

Kippenburg is in 1846 als landhuis gebouwd door jhr. Oncko van Swinderen. De naam verwijst naar het hoenderhof dat volgens overlevering bij het landhuis hoorde. De Van Swinderens kregen de Gaasterlandse bezittingen via vererving van de familie Van Wyckel. In 1850 werd de bijbehorende boerderij gebouwd, die in 1896 werd vervangen.

Vanaf circa 1854 was Kippenburg als logement in gebruik. Er werd een tuinaanleg gerealiseerd met mooie lanen, waartussen percelen bos en weiland elkaar afwisselden. Het gebouw heeft twee bouwlagen onder een kap met twee schoorstenen. De wit geverfde voorgevel heeft vijf raamvakken en is afgesloten door een daklijst. Hierop is een van een open fronton voorziene schildering te zien, met het tafereel van een burcht en kippen. De ingang in het midden wordt door twee keer twee zes-ruitsramen geflankeerd. Op de verdieping wisselen zes-ruitsramen en deuren met balkonhekjes elkaar af. Aan de westzijde is goed te zien dat Kippenburg een dubbel pand is. Het achterste deel is onderkelderd. Aan de achterzijde is een houten aanbouw op zuilen geplaatst. Zo is een veranda ontstaan, die aan de bovenkant door een fraai uitgesneden lijst is afgesloten. Het interieur bezit nog vertrekken met oude bedsteden, betimmeringen en tegeltableaus. Het middendeel kreeg als bekroning een fronton met een halfrond venster. Het is opmerkelijk dat de achtergevel drie bouwlagen bezit.

Het huis vererfde op Anna Willemina Star Numan, weduwe van predikant Jeremias Posthumus Meijes. Zij stond bekend als een filantrope. Naar deze eigenares is de weg waaraan de state ligt, vernoemd. Een bekende bewoner was in de jaren ’30 de bankier J. Alta. Hij was een goede kennis van de freules Van Swinderen op het, inmiddels verdwenen, slot Rijs. In 1969 werd de state gerestaureerd.

Tot 1980 had Kippenburg een horecafunctie. De afstammelingen van de familie Van Swinderen hebben het ingericht als gastenverblijf. Het gebouw wordt nu particulier bewoond.


Afbeeldingen