Roordastate, museum Ald Slot Toegankelijk voor publiek

Aan de westkant van het dorp Wergea (Warga) staat de Roordastate, beter bekend als 't Ald Slot, een naam die voor het eerst in 1878 opduikt.

Het rechthoekige gebouw heeft boven de ingangspartij een uitgebouwde klokgevel, die in 1987 is herplaatst. Toen is ook een achtervleugel aangebouwd. Opvallend is het feit dat de twee ramen aan de linkerzijde empire-vensters bevatten en de twee aan de rechterzijde schuifvensters.

Het terrein maakte in de 16de eeuw deel uit van het bezit van de Roorda's, een hoofdelingengeslacht. In een testament uit 1619 wordt het huis "Oldt Roordastate" genoemd. Later vererft het bezit aan het geslacht Popma van Oevering. De state was voorzien van een poortgebouw en van een tuinaanleg met vijver. Het interieur bevatte onder meer een zaal en een studeerkamer.

Omstreeks 1780 was de state in bezit van Reynold Popma van Oevering, organist en componist in de Grote Kerk te Leeuwarden. Zeven jaar later werd het gebouw gesloopt. In 1775 verrees naast de oude state een herenboerderij. Het gehele complex werd in 1841 verkocht. Het huidige pand is hierna verrezen maar het bevat enkele bouwelementen uit de oude state.

Roordastate is nu als museum ingericht met stijlkamers en collecties: museum Ald Slot. Het museum serveert gratis Fairtrade koffie en thee.

Volgens Pauline van Kempen (Leeuwarder Courant 23 juni 2012) had ooit de kuiper Sikke Jansen zijn werkplaats in de kelder van Roordastate, terwijl hij met zin gezin in een voormalige keuken woonde. Sikke was doodsbang voor onweer, vertelt de gids altijd, om dan verder te gaan met de vraag: 'En wist wat er dan die?' Het antwoord luidt: 'Dan die hy in buterkup op 'e holle, sadat hy de klappen net hearde.'