Word donateur door het boek te kopen


Aanbieding: het boek van Rita Radetzky (€ 24,95) plus het donateurschap voor 2020 (€ 15,00): samen voor € 30,00.. Meld u aan via het formulier (verander 'niet donateur worden in 'donateur worden'). Er komt dan een e-mail met de vraag of u op de aanbieding wilt ingaan.