Vrijstelling leges


Monumenteigenaren hebben vaak een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig voor het uitvoeren van hun onderhoud of renovatiewerkzaamheden. Dit leidt soms tot vertraging kost geld. Dan kan het gebeuren dat de staat van het monument verder achteruit gaat of dat de natuur schade toegebracht wordt.
Eigenaren zitten hierdoor in een spreekwoordelijke 'spagaat'. Nu is onderzocht of deze problematiek opgelost kan worden. De Wet natuurbescherming geldt uiteraard veel breder en is van toepassing op alle gebouwen waar beschermde soorten aanwezig zijn.

De Provincie kan nu melden dat de afdelingen het volgende gedaan hebben om de 'spagaat' te verkleinen:

* Er worden geen leges meer geheven voor ontheffing-aanvragen (Wet natuurbescherming) van particuliere monumenteneigenaren of ideële stichtingen. Dit scheelt een aanvrager 1000 euro. Inmiddels wordt dit ook vermeld op de pagina van de SUMO: http://www.fryslan.frl/monumenten

* Er is een 'brochure' opgesteld om monumenteneigenaren bewust te maken van de Wet natuurbescherming. Deze wordt als bijlage bij de SUMO regeling verspreid, maar de informatie is in principe veel breder inzetbaar.

* Het Netwerk Groene Bureaus is de opsteller van het Vleermuisprotocol. Dit onderzoeksprotocol is op dit moment de meest gangbare en breedst geaccepteerd methode om aan- of afwezigheid van vleermuizen vast te stellen en daarmee de grootste veroorzaker van de vertraging die kan oplopen tot een jaar. Om deze vertraging te verminderen, wordt gezocht naar alternatieve onderzoeksmethoden. Instemming van het Netwerk Groene Bureaus met een alternatieve onderzoeksmethodiek is noodzakelijk.