ús heit by night

 

Wandeling 'Friese adel' langs Stadhouderlijk Hof


Adelskenner Bearn Bilker loopt graag met u de Friese Adel wandeling in de hofstad Leeuwarden. Hij vertelt u over klinkende namen, zoals Liauckema, Burmania, Eysinga, Heemstra, Sytzama, Harinxma en Van Haren etc. De Friese adel had veel invloed in Friesland. Overal waren hun states te vinden. 's Winters woonden ze in hun stadshuizen in Leeuwarden. Ze waren natuurlijk ook verbonden met het Hof van de Friese Nassaus. Er is nog veel wat aan die tijd herinnert. U zult verrassende plekken bezoeken en markante verhalen horen, zowel uit de Middeleeuwen als uit recente tijden. Van te voren opgave HCL, historischcentrum@leeuwarden.nl 3,50 euro p.p. Data: vrijdagen 24 juli en 31 juli, 13.30 uur Start om 13.30 uur bij HCL Groeneweg 1.

Style in Travel orgsniseert een drietal meerdaagse cursussen in het Stadhouderlijk Hof. Vanaf 16 september een driedaagse cursus Kunsrtgeschiednis, vanaf 6 oktober twee dagen Chagall en vanaf 12 oktober drie dagen Geschiedenis van kerk en christendom. De laatste wordt gegeven door Andries Knevel. De deelnemmers verblijven op basis van volpension in het hof. Informatie op www.styleintravel.nl/cursus