Nieuwe datum Contactavond Staten en Stinzen


De datum van de contactavond van de stichting Staten en Stinzen is gewijzigd. Al maanden geleden werd aangekondigd dat het 29 november zou worden, maar helaas heeft het bestuur dit moeten veranderen. De nieuwe datum is 31 januari 2024. De gastspreker blijft dr. Johan de Haan. De voorlopige samenvatting:

Verloren voornaamheid. Het is iedereen wel bekend dat Friesland ooit tientallen buitenplaatsen telde. Het grootste deel ervan is in de loop der eeuwen verdwenen. Daarmee is ook een belangrijk deel van de voorname wooncultuur verloren gegaan. Er kan zelfs worden geconcludeerd dat het verlies in materiële zin nergens zo groot is geweest als op dit terrein. In de lezing probeer ik inzicht te geven in wat er was en wat er (nog) is, en wordt ook stilgestaan bij de veranderlijkheid die een wezenlijk onderdeel is van alle vormen van wooncultuur en de vormgeving van interieurs van staten en stinzen.

De contactavond is voor genodigden, onder wie de donateurs. Iedereen kan donateur worden.