Nassau en Fryslân: lezing over twee stadhouders, Sneek, 28 september


Vanwege het 25-jarig bestaan organiseert de stichting Nassau en Friesland een lezingenreeks door de hele provincie, te beginnen in Franeker (21 september). Dr. Joop Koopmans (RUGroningen) spreekt dan over de eerste Nassau-stadhouder: Stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) voor Fryslân en de Republiek.

Franeker, 21 september om 20.00, in De Rank: Joop Koopmans, Stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) voor Fryslân en de Republiek

Willem Lodewijk is een van de toonaangevende stadhouders uit de tijd dat Nederland een republiek werd. Toch is hij veel minder bekend dan zijn neef Maurits, die stadhouder buiten het noorden was. Hoe valt dit te verklaren? Twee jaar geleden werd de 400ste sterfdag van Willem Lodewijk grootschalig herdacht. Wat heeft dit opgeleverd en wat is intussen de stand van zaken wat betreft onze kennis over Willem Lodewijks bijdrage aan de geschiedenis van de Republiek en Fryslân?
Dr. Joop W. Koopmans is universitair hoofddocent Vroegmoderne Geschiedenis aan de RU Groningen en voorzitter van het Koninklijk Fries Genoot­schap.

Sneek, 28 september om 19.30 in het Fries Scheepvaartmuseum: Lidewij Nisse, Ernst Casimir (1573-1632) en Hendrik Casimir (1612-1640) van Nassau-Dietz: een stadhouderlijke dynastie in Friesland

Dokkum, 5 oktober om 20.00 uur in Streekarchief en Bibliotheek: Marlies Stoter, De vrouwen die door het leven van Willem Frederik wandelen.

Harlingen, 12 oktober om 20.00 uur in Het Hannemahuis: Yme Kuiper, Stadhouder in de schaduw, Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz (1657-1696)

Heerenveen, 19 oktober om 20.00 uur in Crackstate: Rita Radetzky, Vrouwen van de Friese Nassaus als kunstverzamelaars

Bolsward, 26 oktober om 20.00 uur Historisch Centrum De Tiid: Ronald de Graaf, Johan Willem Friso; het korte leven van de eerste Friese Oranje

Heerenveen, 28 oktober om 19.30 uur in Museum Heerenveen: Sunny Jansen, Albertine Agnes, de vrouw die Friesland redde. NB: opgave via balie@museumheerenveen.frl (er wordt entreegeld geheven)

Leeuwarden, 2 november om 20.00 uur in de Waalse Kerk, Bearn Bilker: Willem IV en Anna van Hannover

Leeuwarden, 9 november om 14.00 uur Oranjezaal van het oude stadhuis. Afsluitende middag met lezingen en muziek

Zie voor meer informatie: https://nassau-en-friesland.nlGraag aanmelden via: contact@nassau-en-friesland.nl