Beelden achter Lycklamahûs. Foto Peter Nieuwenhuijsen

 

Wandelen bij staten en stinzen: Fryslân Midden en Zuid


Een luchtje scheppen mag, mits niet in een groep en mits het niet te druk wordt. De staten en stinzen bieden ruimte voor een ommetje. Bijvoorbeeld in Beetsterzwaag, achter en tegenover het Lycklamahûs, en in het vele groen bij Harinxmastate en Lauswolt. Net zoiets voor Oranjewoud, bijvoorbeeld de Overtuin, maar natuurlijk ook de rest van het Parklandschap. Van It Fryske Gea de Jongemastate (Raerd), en in Joure het park Heremastate. Tot slot ook , het groen rond Epemastate (Ysbrechtum).