stadswoning Van Andringa de Kempenaer

 

Lezing over adel rond Leeuwarden: zondag 15 oktober (HCL)


Nieuwe datum Lezing: Yme Kuiper, 'Friese adel rondom Leeuwarden': zondag 15 oktober. 14.00 uur. Toegang: gratis. Organisatie: HCL i.s.m. Aed Levwerd.

Yme Kuiper (Emeritus bijzonder hoogleraar RU Groningen) vertelt in een rijk geïllustreerde lezing over het leven op ‘edele states’ rond Leeuwarden. Recent archiefonderzoek naar het leven op 'edele states' rond Leeuwarden (bijvoorbeeld in Jelsum, Stiens, Jellum en Wirdum) tijdens de zestiende en zeventiende eeuw leverde nieuwe feiten en inzichten op. In een rijk geïllustreerde lezing komen hoge militairen, rechters en grietmannen van adel nader in beeld, maar ook hun echtgenotes, weduwen, zonen en dochters. De sleutel bij dit alles is de eigen groepscultuur en mentaliteit van de Friese adel - al sinds eeuwen. Toch wist deze regionale adel zich ook aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Op 17 december volgt Bearn Bilker met een lezing over de adel in Friesland.