Jousmastate monument


Het terrein van de stins bij de voormalige Jousmastate in Wirdum, sinds 1828 in gebruik als begraafplaats van de familie Van Eysinga, is aangewezen als gemeentelijk monument. Er wordt gewerkt aan het vergaren van voldoende middelen om het eilandje te restaureren. Hieraan heeft het Iepen Mienskipsfûns al een bijdrage geleverd.