Nieuwe dienst Staten en Stinzen


Tijdens de jaarlijkse platformavond voor donateurs en deelnemers van de stichitng (6 november in Beetsterzwaag) is een nieuwe dienst van onze stichting voorgesteld. Het blijkt namelijk dat nogal wat staten die een eigen website hebben, er moeite mee hebben deze up to date te houden. Onze stichting is bereid hier tegen een kleine vergoeding iets aan te doen. Naast het actualiseren van de eigen website kan de stichting in principe dit werkje ook voor anderen verrichten, tegen geringe kosten. Wie dit wil neme contact op via statenstinzen@outlook.com .