Aquarel Kingmastate door Albert Martin (19e eeuw)

 

Biografie bewoner Kingmastate


Op 12 december verscheen bij uitgeverij Noordboek Ruiter voor de Republiek, Ignatius van Kingma, een Friese kolonel in het rampaar 1672. Ignatius bewoonde in de tweede helft van de zeventiende eeuw de Kingmastate te Zweins. Hij stierf in 1700 en zijn graf is te vinden in de kerk van Zweins. De state is in 1864 afgebroken. De schrijver van het boek, Joost Kingma, leidt een project dat als doel heeft een statig wooncomplex te realiseren op de plek waar de state heeft gestaan.