Open of dicht: Dekemastate en Kollumer Museum open op 4 juli


Diverse toegankelijke staten, stinzen en buitenplaatsen zijn op 1 juni weer opengegaan. Helaas zien enkele zich ook genoodzaakt de deuren gesloten te houden. Dit heeft te maken met het feit dat men normaal alleen geopend is voor groepen die rondgeleid worden en dat dit vaak door smalle ganegn en kleine ruimtes moet.

Musea (eerst reserveren!)

Museum Martena, Princessehof, Schierstins, Kollumer museum (open vanaf 4 juli), Dekemastate (open vanaf 4 juli) Museumhuis Van Eysinga (beperkt aantal dagen)

Horeca:

Staniastate, Oenemastate, Lauswolt, Lunia, Stadhouderlijk Hof

Terras heropend

Slotpleats, Vijversburg (alleen op zondag; park uiteraard alle dagen toegankelijk), Túnmanswente (ook in weekend), Dekemastate (4 juli),

Gesloten

Zowel Fogelsanghstate (i.t.m. eerdere berichten) als Poptaslot kondigen aan dicht te blijven. Het park van Fogelsanghstate (het Veenklooster bos) is weer open.