Museum Martena: Sophia en Wytze, de 'Friese Marten en Oopjen'.


Rembrandt schilderde Marten Soolmans en Oopjen Coppit manshoog (€ 160 miljoen). Zijn tijdgenoot Wybrand de Geest deed ditzelfde met Sophia van Vervou en haar man Wytze van Cammingha. Van 17 juni tot 5 november worden 'de Friese Marten en Oopjen' tentoongesteld. Wybrand de Geest schilderde Sophia van Vervou, nazaat van Hessel van Martena en slotvrouwe van de Martenastins, en haar eerste man Wytze van Cammingha, uit de familie die eigenaar was van Ameland. Deze portretten bestonden al (Sophia zeker, Wytze waarschijnlijk) toen Rembrandt van Rijn Wybrand de Geest in 1634 bezocht, op weg naar zijn Friese bruid Saskia van Uylenburgh (Wybrand de Geest was aangetrouwde familie van haar). In dat jaar schilderde Rembrandt ook Marten en Oopjen, in het atelier van Wybrands schoonvader.

Op zondagmiddag 1 oktober is er om 14.00 uur een lezing door Dr. Math Osseforth in Museum Martena in het kader van het Academisch jaar 2017-2018 van de voormalige universiteit van Franeker. De lezing heeft als onderwerpen “Een chronologische wandeling door de filosofie, van Thales van Milete tot de vroege kerkvaders” en (na de pauze) “The lost generation tweeduizend jaar geleden en de overeenkomsten met nu”. Museum Martena benadrukt dat de heer Osseforth, plaatsvervangend rector van het Gymnasium Camphusianum in Gorcum, een dynamische, enthousiasmerende spreker is. Na afloop van deze lezing houdt mevrouw drs. Knegt-Jung nog een korte verhandeling over muziek als elixer in voor- en tegenspoed.

Voor het bijwonen van de lezing moet u toegang hebben tot het museum, dus een kaartje kopen of uw MK tonen.