LF2018

Ook de Staten en Stinzen zijn actief in het jaar LF 2018, Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Op deze pagina houden we de programma's zo goed als we kunnen bij. Verifieer steeds de data en tijden op de website van de organisatoren!

Princessehof: Made in Holland en meer

De vaste collectie van het Princessehof is te zien op de eerste verdieping onder de titel Van Oost naar West. De huidige tijdelijke tentoonstelling is getiteld Made in Holland. Klik voor de vele activiteiten (overige exposities, lezingen, workshops, rondleidingen enz.) 

Lees verder

Beeld voor Viglius

Op 19 oktober is op de Turfmarkt in Leeuwarden een standbeeld onthuld van Wiggele van Aytta, of Viglius Aytta Zvichemus. Ook verscheen een nieuwe biografie van de 16e-eeuwse rechtsgeleerde.

Lees verder

'Tussen adel en vrijwilliger' op Noordelijk Filmfestival

De film 'Tussen adel en vrijwilliger' zal te zien zijn op het Noordelijk Filmfestival (5 tot en met 11 november in de Harmonie, Leeuwarden). Deze korte, documentaire film, over enkele staten en buitenplaatsen en hun bewoners, werd mede mogelijk gemaakt door de stichting Staten en Stinzen. 

Lees verder